петък, 10 април 2009 г.

СТРАДАНИЕ

1. Бог допуска страданието

Йов 1:8-12; Йов 2:3-7; 1 Царе 2:6,7; Ис. 45:7

А. Страданието е част от живота от грехопадението насам

Бит. 3:16-19; Йов 5:6,7; Йов 14:1; Пс. 90:10; Екл. 2:22,23

Б. Страдание поради грях и непослушание

Пс. 31:9,10; Пс. 38:1-7; Пс. 107:17; Пс. 78:32-34

В. Бог остави Своя Син да страда

Евр. 4:15; Евр. 12:3; Ис. 53:3-5; Евр. 2:10; 1 Петр. 3:18; Евр. 2:17,18; Евр. 5:7,8

Г. Често сами сме си виновни за страданието

Ер. 2:7; Римл. 1:30-32; Пр. 15:27; 1 Тим. 6:9,10; Як. 4:1,2; Як. 5:1-6

2. Защо Бог допуска страданието? (виж също "Изкушения и изпитания", т. 4)

А. Собственото страдание често ни прави отворени за чуждото страдание

2 Кор. 1:4; 2 Кор. 7:4-7; 1 Петр. 3:8

Б. Награда във вечността

Римл. 8:18; 2 Кор. 1:7; 2 Кор. 4:17; 2 Тим. 2:12; Откр. 21:4

В. Добрите плодове на страданието

Пс. 119:71; Йов 23:10; Ис. 48:10; Пс. 119:67,68; 2 Кор. 7:10,11; 2 Лет. 33:12; Римл. 5:3

3. Примери за страдание

А. Страх

Мт. 8:26; Мк. 4:40; Ис. 51:12,13; Пр. 29:25; Евр. 2:15; Йов 4:14; Ис. 13:8; Ер. 6:24,25; Йн. 12:42,43; 1 Йн. 4:18; Лк. 21:26; Пс. 48:5,6; Пс. 55:4; Втзк. 20:8

Б. Депресия

Пр. 15:13; Пр. 15:15; Пр. 17:22; Екл. 2:11; Екл. 2:17; Втзк. 28:67; Ер. 20:14-18

В. Зависимости

1 Кор. 3:17; Пр. 23:29-35; Еф. 5:18; Римл. 13:13; Ис. 5:11; ***; Пр. 23:21; Пр. 31:4,5; Ис. 28:7; Фил. 3:19; Пр. 15:27; Пр. 23:4

Г. Болест

Мт. 8:16,17; Пс. 103:3; Ер. 32:27; Ер. 32:17; Ис. 40:29-31; Изх. 15:26

Д. Смърт (виж също и "Смърт и умиране")

Откр. 1:18; Йн. 5:24; Йн. 8:51; Римл. 6:23; Мт. 10:28

4. Неправилно отношение към страданието

А. Отчаяние и огорчение

Изх. 6:9; Рут 1:20,21; Йов 2:7-9; Ер. 15:18; Пр. 18:14

5. Отношение към страданието

Йов 13:15; Фил. 3:8

А. Избягвай да укоряваш Бога

Йов 1:20-22; Йов 2:9; Пс. 17:3,4; 1 Сол. 5:18

Б. Търпеливо издържане

Ер. 10:19; Плач 3:24-26; Римл. 12:12; 2 Тим. 4:5

В. Молитва за сила и изцеление

Лк. 18:1; Як. 5:13-15; Мт. 26:41

Г. Радост въпреки страданието

Йн. 16:33; Римл. 5:3; 2 Кор. 7:4; 1 Петр. 4:13; 1 Петр. 4:16

Д. Стой във вярата

Деян. 20:23,24; 2 Тим. 2:3; Евр. 11:25-27; Як. 5:10,11; Изх. 15:26

Е. Лекарска помощ и лекарства

1 Тим. 5:23; Ис. 38:21; Ер. 51:8; Лк. 10:34; Кол. 4:14

6. Отношение към страдащи хора

Йов 16:5; Ис. 50:4; Лк. 10:4; Лк. 10:30-37; Римл. 12:15; ***; Гал. 6:2; Евр. 12:3; Як. 1:27; 1 Тим. 5:9; Мт. 25:34-40

7. Бог никога не оставя човека сам в страданието (виж и главата "Утешение")

Мт. 5:4; 1 Петр. 5:10; Пс. 23:4; Пс. 37:24; Пс. 145:14

Няма коментари: