петък, 10 април 2009 г.

СМЪРТ И УМИРАНЕ

1. Защо човекът трябва да умре?

Бит. 2:17; Римл. 6:23; Езек. 18:20; Римл. 5:12; Откр. 20:15

2. Какво е смъртта?

Римл. 6:23; Откр. 20:14; 1 Кор. 15:56; Бит. 3:19; Евр. 9:27

3. Как се преодолява смъртта?

Римл. 6:23; Римл. 8:11; 1 Кор. 6:14; 1 Сол. 4:14; Римл. 5:17

4. Какво става след смъртта?

Евр. 9:27; Откр. 20:12; Лк. 16:22-28; 2 Кор. 5:10; 1 Кор. 15:51-53; 1 Сол. 4:16,17

5. Думи за погребение

- Бит. 15:15 (обещанието към Авраам)

- Бит. 23 (смъртта и погребението на Сара)

- Бит. 25:7-10 (смъртта и погребението на Авраам)

- Бит. 50:1-14 (погребението на Яков)

- Втзк. 34:5-8 (смъртта и погребението на Мойсей)

- Рут 1:16,17 (изповедта на Рут)

- 2 Царе 19:37 (Верзелай и Давид)

- 4 Царе 22:18-20 (думите към Йосия)

- 2 Лет. 5:20-25 (смъртта на Йосия)

- Йов 5:26 (из първата реч на Елифаз)

- Пс. 23:6 (увереността на Давид)

- Пс. 16:5,6,9-11 (надеждата и увереността на Давид)

- Дан. 12:2,3,13 (думите към Даниил)

- Мт. 27:57-66 (погребението на Исус)

- Йн. 5:28,29 (оповестяване на възкресението)

- Йн. 11:17-38 (възкресението на Лазар)

- Деян. 8:2 (погребението на Стефан)

- Римл. 6:3-5 (възкресението на Исус като гаранция за възкресението на вярващите)

- 1 Кор. 15:3,4 (евангелието в съкратена форма)

- 1 Кор. 15:42-54 (надеждата за възкресението)

Няма коментари: