петък, 10 април 2009 г.

ГОСПОДНА ВЕЧЕРЯ - ВЪЗПОМИНАНИЕ

1. Исус постановява Господната вечеря

Мт. 26:26-29; Лк. 22:17-20

2. Духовното значение на Господната вечеря

А. Символ за жертвената смърт на Христос на кръста

1 Кор. 11:26

Б. Единство на вярващите с Христос

1 Кор. 10:17

В. Символ за радостта от предвкусването на Божието царство

Мт. 26:29; Мк. 14:25; Лк. 22:18

3. Условие за участие

А. Новорождение

Деян. 2:41,42

Б. Богобоязлив живот

1 Кор. 11:6-29; 1 Кор. 10:16,17; 1 Кор. 10:21,22

4. Формата на Господната вечеря

Мт. 26:26,27; 1 Кор. 5:7,8

Няма коментари: