петък, 10 април 2009 г.

ЦЕНТРАЛНИ СЪБИТИЯ В ХРИСТИЯНСКАТА ВЯРА

1. Очакването на Исус, Спасителя

А. В Стария завет

Ис. 59:20; Ис. 42:1-4

Б. В Новия завет

Лк. 3:15; Лк. 2:38; Лк. 2:25

В. Църквата очаква завръщането на Христос

Ис. 62:12; Ис. 35:9; Римл. 12:11,12; Фил. 3:20; 1 Сол. 1:10; 2 Петр. 3:13; Откр. 22:20

2. Раждането на Исус

А. Пророчества в Стария завет

Мих. 5:2; Ис. 7:14

Б. Изпълнение в Новия завет

Мт. 2:1; Мт. 1:18,21

3. Светлината идва на света

1 Йн. 2:8; Йн. 1:9-13; Мт. 4:16; Лк. 2:32

4. Влизането на Исус в Ерусалим

А. Пророкувано в Стария завет

Зах. 9:9

Б. Изпълнено в Новия завет

Мт. 21:4-9

5. Страданията на Христос

А. Последната Пасха, предателството и залавянето на Исус

Лк. 22:14-16; Йн. 13:18,19; Мт. 26:47-50; Мк. 14:46

Б. Осъждането, разпъването на кръст, заместителната смърт

Лев. 23:5; Изх. 12:27; 1 Кор. 5:7; 1 Петр. 1:19; Ис. 53:7,8; Мк. 15:15; Йн. 19:15,16; Ис. 53:12; Пс. 22:1; Мт. 27:38; Йн. 19:30; Мт. 27:51

6. Възкресението на Исус Христос

А. Намеци в Стария завет

Йона 1:17; Мт. 12:39,40

Б. Исус наистина възкръсна

Лк. 24:5; Деян. 13:31; 1 Кор. 15:6-8

В. Без възкресение вярата е напразна

1 Кор. 15:14; 1 Кор. 15:16-19; 1 Сол. 4:14

7. Възнесение

Лк. 24:50,51; Деян. 1:9; Йн. 14:2,3

8. Петдесятница (изливане на Светия Дух)

Йн. 14:16,17; Римл. 8:26,27

А. Празникът на първите плодове в СЗ (Денят на Възкресението - първият ден от седмицата след Пасхата - денят на първия сноп)

Лев. 23:10-12

Б. Изпълнението в НЗ (Възкръсналият - Първият плод от мъртвите)

1 Кор. 15:20

В. Смисълът на Петдесятница за църквата (50 дни след Великден - празникът на първите плодове - църквата са първите плодове на новото творение в Христос)

Лев. 23:16; Римл. 15:16; Йн. 1:17; 2 Кор. 5:17; Гал. 6:15

Няма коментари: