петък, 10 април 2009 г.

ЧОВЕКЪТ

1. Същността на човека

Бит. 1:27; Бит. 2:7; 1 Сол. 5:23; Йов 35:11; Екл. 3:11; Пс. 90:10

2. Състоянието на човека след грехопадението

Бит. 3:16; Бит. 3:17-19; Бит. 8:21; Римл. 2:15; Римл. 3:23; Римл. 7:14; Римл. 7:24; Евр. 9:27

3. Новият човек в Христос

2 Кор. 5:17; Гал. 6:15; Еф. 2:10; Римл. 6:4; 1 Кор. 15:45; 1 Кор. 15:47-49

Няма коментари: