петък, 10 април 2009 г.

ВЯРА

1. Какво е вяра?

А. Вярата не е виждане

2 Кор. 4:18; 2 Кор. 5:7; Евр. 11:27; Евр. 11:1; Мт. 16:1,4; Йн. 20:29

2. Значението на вярата

Гал. 5:6

А. Ние сме спасени чрез вяра

Йн. 3:16; Йн. 3:36; Лк. 7:47-50; Деян. 10:43; Деян. 16:31; Римл. 5:1; Гал. 3:26; Еф. 2:8,9; ***; 1 Петр. 1:9

Б. Ние живеем чрез вяра

Гал. 2:20; Евр. 10:38; Римл. 1:17; 1 Йн. 5:4; Евр. 11:6

В. Върху кого се основава нашата вяра?

2 Лет. 20:20; Мк. 11:22; Йн. 6:28,29; Йн. 14:1; 1 Йн. 3:23; Деян. 20:21

Г. Вярата ни дава сила

Пс. 27:13; Римл. 11:20; 2 Кор. 4:16-18

Д. Ежедневно доверяване на Господа

Пс. 37:5; Пр. 3:5,6; Ер. 17:7; 2 Петр. 1:19; Пс. 25:5; Пс. 71:8; 2 Кор. 3:4

3. Откъде идва вярата?

А. Вярата е дар от Бога

Йн. 3:27; Евр. 12:2; Римл. 12:3; Еф. 6:23

Б. Как човек приема тази вяра?

Римл. 10:17; Мк. 9:24; Лк. 17:5; Йн. 20:30,31; Деян. 15:7; Римл. 15:4

4. Растеж във вярата

Деян. 20:32; 1 Тим. 4:6; 2 Сол. 1:3; Деян. 14:22; 1 Кор. 16:13; Кол. 1:23; Кол. 2:6,7

5. Примери за вяра

- Евр. 11 (Авел, Енох, Ной, Авраам, Сара, Исаак, Яков, Йосиф, Мойсей, Раав и др.)

- Мт. 8:5-10 (стотникът от Капернаум)

- Мт. 15:22-28 (ханаанката)

- Мк. 5:21-43 (възкресението на дъщерята на Яир - жената с кръвотечението)

- Йн.11 (възкресението на Лазар)

- 1 Царе 17 (Давид и Голиат)

- Дан. 6 (Даниил в рова с лъвовете)

6. Благословения (награди) на вярата

Евр. 11:6

А. Достъп до Бога

Римл. 5:2; Еф. 3:11,12; Пс. 32:10;

Б. Закрила

Еф. 6:16; 1 Сол. 5:8; Пс. 5:11; Пс. 115:11; Пр. 29:25; Пр. 30:5; Ер. 39:17,18

В. Радост

Пс. 33:21; Пс. 146:5; Пр. 16:20; Деян. 16:34; 1 Петр. 1:8

Г. Вечен живот

Йн. 6:37; Йн. 14:1-3; Евр. 11:13; Евр. 11:16

7. Доверие в Божиите обещания

2 Тим. 1:12,13; Евр. 10:23; 2 Лет. 6:14,15; Римл. 4:20-24; Ер. 32:27; Ер. 32:17; Мт. 19:26; Лк. 1:37; 3 Царе 8:56; Чис. 23:19; Пс. 119:49; Евр. 6:18; Пр. 3:5; Пр. 3:6; Дан. 3:16-18

8. Търпение

Римл. 8:25; Як. 1:3; Евр. 6:12; Евр. 6:15; Евр. 10:35,36

9. Вяра в тежка и безнадеждна ситуация

Дан. 3:16-18; Йн. 11:21,22; Римл. 4:18; Пс. 112:7

10. Послушание на думи и дело

Як. 2:21-26

Няма коментари: