понеделник, 20 април 2009 г.

Божията сила


“Затова и аз, като чух за вярата ви в Господ Иисус и за любовта към всичките светии, не преставам да благодаря за вас и да ви споменавам в молитвите си; така че Бог на нашия Господ Иисус Христос, Отец на славата, да ви даде дух на мъдрост и откровение в познаването на Него Самия, като просветли очите на сърцето ви, за да знаете каква е надеждата на Неговото призоваване, какво е богатството на славата на Неговото наследство в светиитe и какво е превъзходното величие на Неговата мощ към нас, вярващите, според действието на мощта на Неговата сила. С нея Той подейства в Христос, като Го възкреси от мъртвите и Го сложи да седне от дясната си страна на небесата, далеч над всяко началство и власт, и сила, и господство, и всяко име, с което се наименуват, не само в този свят, но и в бъдещия. И покори всичко под краката Му и Го постави да бъде глава над всичко за църквата, което е Неговото тяло, пълнотата на Този, който изпълва всичко във всичко.” Ефесяни 1:15-23

Без Божията сила, която имаме чрез личната си връзка с Христос, един библейски герой като Авраам би бил само скитащ се номад, без бъдеще и семейство; Моисей би бил избягал роб с дефекти в говора; Самсон би бил просто харесван от момичетата младеж, който двига тежести; Давид – монарх с похотливи очи и без надежда за прошка; Петър би бил объркан рибар, който забравя мярката; Павел – фанатичен фарисей, а Йоан би бил самотен, забравен от всички старец с халюцинации.
Божията сила, която имаме единствено чрез личната си връзка с Иисус Христос – тя променя всичко!

Няма коментари: