петък, 10 април 2009 г.

СЕМЕЙСТВО

1. Брак

А. Бог благославя брака

Бит. 2:18; Пр. 18:22; Екл. 9:9; Мт. 19:4,5

Б. Бракът като силен съюз

Екл. 4:9-11; 1 Петр. 3:7

В. Отговорност на мъжа спрямо жената

Еф. 5:25; Еф. 5:28; Еф. 5:33; Кол. 3:19; 1 Петр. 3:7; Пр. 31:28; 1 Кор. 7:33

Г. Отговорност на жената спрямо мъжа

Пр. 31:11,12; 1 Кор. 7:34; Тит 2:4,5; 1 Кор. 11:3; 1 Кор. 11:8,9; Еф. 5:33; Кол. 3:18; Еф. 5:21,22; 1 Петр. 3:1-6

Д. Ролята на жената (вж. също "Предупреждения против духа на времето", т. 2В)

Пр. 11:16; Пр. 12:4; Пр. 19:14; Пр. 31:10-12; Пр. 31:26; 1 Тим. 3:11; Тит 2:4,5; Пс. 128:3; Пр. 14:1; Пр. 31:27; Пр. 11:22; Пр. 31:30

Е. Хармония и любов в брака

Кол. 3:13; 1 Тим. 3:4,5; Пр. 17:9; Пр. 17:14; Пр. 21:19; Пр. 27:15; Фил. 2:3; 1 Кор. 7:4

2. Безбрачие

А. Основания за безбрачието

1 Кор. 7:8,9; 1 Кор. 7:33-36; 1 Кор. 7:39,40

Б. Основания против безбрачието

1 Тим. 4:1-3; 1 Тим. 3:1,2; 1 Тим. 3:8-12; Тит 1:5,6; Лев. 21:10,13; Мт. 8:14; 1 Кор. 7:9

3. Сексуалност

А. Хомосексуалност

Лев. 18:22; Римл. 1:26-28; 1 Кор. 6:9

Б. Секс между роднини (Лев. 18:6-17)

В. Секс извън брака - блудство - прелюбодейство

Втзк. 22:3-14; ***; Втзк. 5:18; Лев. 20:10; Пр. 6:32; Мт. 5:27,28; Мт. 5:31,32; Мт. 19:9; Йн. 8:1-11

Г. Секс в рамките на брака

Евр. 13:4; Бит. 1:27,28; Ер. 29:6; Бит. 2:23; Мк. 10:6-8; 1 Кор. 6:16; Еф. 5:31; Пр. 5:18; 1 Кор. 7:5; 1 Сол. 4:4,5

Д. Перверзия

Лев. 18:23,24; Лев. 20:15,16

4. Деца

А. Бременността - благословение от Бога

Пс. 127:3-5; Бит. 49:25; Пс. 113:9; Пс. 128:3; Пр. 17:6; 1 Тим. 5:14; Бит. 25:21; Бит. 30:22,23; Лк. 1:7; Лк. 1:13; Рут 4:13; 1 Царе 1:5; 1 Царе 1:27

Б. Правото на живот на неродените

Втзк. 5:17; Пс. 139:13; Пс. 139:16

В. Децата на вярващи родители (виж също главата "Кръщение")

Пс. 37:25; Пр. 11:21; Ис. 65:23; Пс. 25:12,13; Пс. 112:1,2; Пр. 14:26

Г. Божията закриляща ръка до раждането

Йов 31:15; Йов 33:4; Пс. 71:6,7; Пс. 139:13-16; Деян. 17:25; Пс. 22:9,10; Ис. 49:1; Йн. 16:21

Д. Бог обича децата и се грижи за тях

Мт. 19:13,14; Мк. 10:14; Мт. 18:10; 1 Кор. 7:14; 1 Кор. 14:20; 1 Царе 2:11; 1 Царе 2:21; Лк. 9:47,48; Мт. 21:15,16; Пс. 8:2

Е. Родителски задължения спрямо децата

Пр. 22:6; Пр. 29:15; Мт. 7:9; 1 Тим. 5:8; 1 Тим. 5:8; *** Еф. 6:4; Кол. 3:21; 1 Сол. 2:7; 1 Сол. 2:11,12; 1 Тим. 3:4; Тит 2:4

Ж. Възпитание на децата в Словото

Втзк. 6:6,7; Втзк. 11:18,19; Ис. 38:19; 2 Тим. 3:15; Втзк. 31:12,13; Пс. 78:3-6; Пс. 22:9; Пс. 34:11; Деян. 2:39; Мк. 10:14; Пр. 8:32,33; Иис. Нав. 8:35; 2 Лет. 20:13

З. Послушание и непослушание на децата

Пр. 1:8,9; Еф. 6:1,2; Кол. 3:20; Изх. 20:12; Лев. 19:3; Пр. 20:20; Пр. 23:22; Пр. 13:1; Пр. 23:15,16; Пр. 23:24,25; Пр. 28:7; Пр. 17:21; Пр. 17:25; Пр. 19:13; Пр. 10:1

И. Възпитание в любов - наказание

Еф. 6:4; Кол. 3:21; Еф. 6:4; 1 Сол. 2:11,12; Съд. 13:12; Пр. 13:24; Пр. 19:18; Пр. 22:15; Пр. 23:13; Пр. 29:17; 1 Тим. 3:4; 1 Тим. 3:12; 1 Царе 2:22-24; 1 Царе 3:13

Й. Предпочитанието към едно дете води до проблеми

Бит. 25:27,28; 3 Царе 1:1; 1 Царе 1:5,6; Бит. 37:3,4;

К. Пубертет - порастване

2 Лет. 34:1-3; Екл. 11:9,10; Екл. 12:1; 1 Тим. 4:12

5. Бог и Неговите деца

Мт. 18:3,4; Мк. 10:15; Втзк. 8:5; 3 Царе 3:7; Пс. 103:13; Еф. 5:1; Ис. 63:15,16; Мал. 3:17; Гал. 4:3-7

6. Старост

А. Божието благословение за възрастните хора

Пр. 16:31; Пр. 20:29; Лев. 19:32; Йов 32:4; Йов 32:6; Пр. 23:22; Йов 12:12; Йов 32:7; Пс. 37:25; Екл. 11:10; 1 Лет. 29:28; Втзк. 5:33; Втзк. 30:20; Пр. 3:1,2; Пр. 10:27; Пс. 31:14,15; Пс. 48:13; Лк. 2:36,37; 1 Тим. 5:5; 1 Тим. 5:9; 2 Петр. 1:12-15

Б. Здраве и сила в старостта

Ис. 40:29; Пс. 103:5; Иис. Нав. 14:7; Иис. Нав. 14:10,11

В. Болест в старостта

Бит. 27:1; 3 Царе 1:1,2; 2 Кор. 12:7-10

Г. Предупреждения към възрастните хора

Йов 32:9; Пс. 119:100; Йов 12:13; Йов 12:20; Екл. 4:13; 3 Царе 11:4; Екл. 7:10; Аг. 2:3

Д. Радост от деца и внуци

Пр. 17:6; Бит. 37:3; Рут 4:13-16; Лк. 1:5-7; Лк. 1:13; Лк. 1:18; Лк. 1:24,25;

Няма коментари: