петък, 10 април 2009 г.

КАК ДА РАЗПОЗНАВАМ БОЖИЯТА ВОЛЯ?

1. Предпоставки

А. Подчинение на собствената воля под Божията власт (примерът на Божия Син)

Лк. 22:42; Йн. 5:30; Йн. 6:38

Б. Доверие в Бога

Пс. 32:8; Пс. 37:5; Пс. 143:10; Пр. 3:6; Кол. 1:9

В. Усърдно и сериозно търсене

Пс. 40:8; Ос. 6:3; Мт. 6:10; Еф. 6:6

Г. Готовност за послушание

Йн. 7:17; Римл. 12:1,2

Фактори, които би трябвало да действат заедно:

2. Бог открива волята Си в Писанието

Пс. 119:105; Римл. 2:18; 2 Тим. 3:16

А. Внимателно четене и изучаване на Библията

Неем. 8:8; Мт. 9:13; 2 Тим. 2:15; Иис. Нав. 1:8; Пс. 1:1-3

Б. При трудни пасажи помоли други християни за съвет

Деян. 8:30-35

В. Избягвай своеволни интерпретации

2 Петр. 1:20; 2 Петр. 3:16; Лк. 10:25,26

3. Водителство чрез Светия Дух

Йн. 16:13,14; 1 Кор. 2:11; Як. 1:5; Фил. 3:15

4. Съвет и съгласие от други християни

Изх. 18:25,26; Пр. 11:14; Пр. 15:22; Деян. 15:30-33

5. Използване на разума в послушание на Христос

2 Кор. 10:5; Деян. 15:23-29

6. Обстоятелства

1 Кор. 16:9; 2 Кор. 2:12; Лк. 10:8,9; Деян. 13:7; Деян. 17:18-22

7. Молитва

Пс. 119:18; Пс. 119:34,35; Пр. 2:3-11; Пс. 25:4; Пс. 143:8; Пс. 143:10

8. Знамения (Понякога Бог потвърждава волята Си чрез знамения)

Съд. 6:36-40; Бит. 24:14; 1 Царе 14:8-10

Но:

А. Изискването на знамение често издава неверие

Йн. 4:48

Б. Потвърждаващи знамения понякога нарочно не се дават

Мт. 12:39; Лк. 23:8,9

9. Понякога Бог предлага възможности за избор

2 Царе 24:11-15; 3 Царе 3:5,9,10

10. Фалшиви пътища за намиране на Божията воля

Лев. 20:6; Втзк. 18:10,11; Втзк. 18:14; 4 Царе 21:6; 1 Лет. 10:13,14; Ис. 8:19; Дан. 2:27,28

Няма коментари: