петък, 10 април 2009 г.

КРЪЩЕНИЕ

1. Исус заповядва кръщението

Мк. 16:15,16; Деян. 2:38

2. Кръщението не е необходимо за спасението

Йн. 3:16; Йн. 3:18; Деян. 16:31; Римл. 1:17; Римл. 3:22; Гал. 3:26

3. Духовното значение на кръщението

А. Външното видимо действие...

Лк. 7:29; Деян. 2:41; Деян. 8:12; Деян. 19:5

Б. ... символизира идентифицирането с Христос в Неговата смърт

Гал. 3:26,27; Кол. 2:12; Римл. 6:4,5

В. Кръщението не води до очистване от грехове (вж. Пътят на спасението, т. 3.)

1 Йн. 2:12; Мт. 26:28

4. Обръщението към Христос е предпоставка за кръщението

Мк. 16:16; Деян. 18:8; Деян. 16:31-33

5. Формата на кръщението

А. Кръщение във вода (от гр. баптизо = потапям, потопявам, кръщавам)

Деян. 8:36-39; Мк. 1:10

Б. Кръщение в името на Отца, Сина и Светия Дух

Мт. 28:19

6. Какво предхожда кръщението?

А. Разбиране и приемане на Божието слово

Деян. 16:30-34; Деян. 16:15

Б. Исус не кръщава, а благославя децата

Мт. 19:13-15; Мк. 10:15,16

В. Некръстени, респ. неотговорни за действията си деца са спасени

Мт. 18:3; Лк. 18:16; Мк. 10:14

Няма коментари: