вторник, 21 април 2009 г.

ИМА ЛИ БОГ И КЪДЕ Е ТОЙ?!ИМА ЛИ БОГ И КЪДЕ Е ТОЙ?!

Най-често задаваният въпрос на човечеството е имали Бог и къде е Той? Особено в моменти на световна криза, терорестични атаки, житейски скърби и проблеми на отделния човек, семейство или цяло общество. Защо се случват толкова много лоши неща, ако има Бог, Който ни е създал и претендира, че ни обича?

Никога няма да забравя предаване по телевизията, в което една майка, загубила детето си, казваше: " Ако имаше Бог, това нямаше да се случи ". Ние сме готови веднага да се нахвърлим върху Създателя и да Го обвиним за всички тези нещастия, без да си даваме сметка, че цялата вина може да бъде в самите нас. Проблемът идва от мощното действие на едно единствено нещо, което работи постоянно у нас, и то се нарича - ГРЯХ. Това е причината за всички бедствия и проблеми в личен, обществен и световен план. Грехът - това е пожарът в нашия живот! Грехът - това е огромната вълна, която връхлита върху нас и се чудим защо се давим! Грехът - това е силното земетресение, което отваря земните недра и ни поглъща!

Нека ви задам един въпрос, на който предполагам всеки нормален човек може да отговори. Представете си, че сте на върха на висока планина и скачате от нея. Какъв ще бъде изходът? Естествено, че ще загинете. Това е така, защото има един физичен закон, който се нарича " Законът за земното претегляне ". Съвсем нормално е това да се случи и предполагам, че съвсем не ви очудва. Сега вече се досещате, че Бог също има Свои закони, с които, ако ние хората не се съобразяваме, нормално е, както в примера даден по-горе, да постарадаме. Или може би веднага ще ме апострофирате и ще кажете: " Аз ходя редовно на църква, паля свещи, целувам множество икони, кръста се, така че смятам, че се съобразявам с този "Божи закон"."

Не приятелю! Тези религиозни действия не те правят изпълнител на Божия закон. Вярата, извираща от твоето сърце, че Бог съществува, и че изпрати преди 2000 години Своя Единороден Син Исус Христос, е началото на твоето съобразяване с Този закон. Четенето на Божието слово, искрената молитва от дълбините на сърцето ти, отправена към живия Бог, ходенето на църква, в която се проповядва словото Божие, а не само храм, в който да извършим някакви ритуали, това са първите крачки, които всеки човек на тази планета трябва да стори, за да започне да се съобразява с Божия закон. А движещата сила, изпълняваща този закон, знаете ли коя е? Ами любовта! Любовта не само към себе си, но и към всички хора, не само към близки, но и към чужди. Не само към приятели, но и към неприятели. Може би ще си кажете: " Този какви ги говори?! " Тогава аз ще ви запитам, с какво човечеството заслужи тази любов, че Бог изпрати Исус Христос да умре на кръста, заради нашите грехове? С какво човечеството заслужи тази любов, че Сам Исус Христос, 100 % Бог и 100% човек, без да е извършил никакъв грях, предаде Себе Си на смърт, откуп за всеки, който вярва в Него? С какво, приятелю? Отговори ми? Ако ти не знаеш, то аз ще ти отговоря. Всичко това е от безграничната Божия любов, отправена към хората, за да може всеки, който повярва в закона на любовта и живее според него, в името на нашия Господ Исус Христос, да има вечен живот! Приятелю, ти знаеш ли, че един ден ще умреш, та дори и да живееш 120 години? Замислял ли си се, какво ще стане след това? Ако вярваш в Бог, то ще вярваш и на словото Му, а там пише, че има два изхода. Единият е вечен живот, в присъствието на Бога, т.е. в Рая; а другият е вечна погибел, отделен завинаги от Бога, т.е. в Ада.

Човече, нека ти кажа нещо - половинчати работи няма! Или вярваш в Бог или не вярваш, че Го има. Ако ти казваш: " Има Бог, значи трябва да вярваш и на словото Му. А за да повярваш и разбереш какво Бог ти обещава и какво иска Той от теб, трябва да го прочетеш. Библията е единствената книга, в която Бог разкрива Себе Си и намеренията Му за хората. Там пише как човек трябва да живее, за да бъде угоден на Създателя Си. Бог се интересува от теб, съпричастен е с твоите проблеми и иска да ги разреши. Но първо ти трябва да Го допуснеш в твоя живот. Той трябва да стане господар на сърцето ти.

Заробени от удоволствията на живота, обхванати от светските грижи, вярата ни в Бога някак се изплъзва и когато дойде проблемът в нашия живот си казваме: " Къде е Бог и защо като Той съществува не ми помогна? " Сега ще си позволя да ти разкажа една история, която чух от амвона на моята църква." Имало един човек, който се нуждаел от бръснарски услуги и посетил бръснарница. Докато бръснарят го подстригвал, двамата се заговорили за това дали съществува Бог или не. Човекът на стола твърдо вярвал в Бога и се стремил по всякакъв начин да докаже своето твърдение пред бръснаря, но той казвал: " Ако имаше Бог, защо се случват всички тези лоши неща по света, защо умират толкова млади хора, защо умират деца, защо има толкова насилие и убийства на невинни хора?! " На всички тези думи клиентът се зачудил как да отговори, за да защити своята позиция, но някак си не знаел какво да отговори. На приключване, ставайки от бръснарския стол, видял през прозореца един доста зле изглеждащ човек. Той бил с неподстригана грозна коса и с неоформена дълга брада. В един момент клиентът изрекъл: " Ти знаеш ли, че в този град няма нито един бръснар? "

- Как така? - попитал го бръснарят - Че нали аз самият съм такъв.

- Тогава щом ти си бръснар, защо този човек отвън изглежда толкова зле и нито косата му, нито брадата му са както трябва?!

- Ами как защо? - попитал очудено бръснарят - той просто трябва да дойде при мен и аз ще го подстрижа и ще го избръсна. Но каква вина имам, че той самият не иска да дойде!

- Ето виждаш ли сега защо връхлитат всички тези беди хората по целия свят. Защото са се отрекли от Бога и не отиват при Него, за да им помогне. - оговорил клиентът и си излязъл. "

Читателю, ще те оставя сам да си направиш извода от този разказ с бръснаря, но държа да ти кажа моето мнение:

Има Бог, Който е сътворил всичко видимо и невидимо и Той съществува, въпреки това дали ти Го признаваш или не. Но от теб зависи дали Той би могъл да ти стане истински приятел и да бъде навсякъде с теб, да те пази от всякакви беди, да те изцелява от всичките ти болести и да ти даде в края на земния ти път - ВЕЧЕН ЖИВОТ.

Помисли разумно и бъди благословен! Амин!

Стефан Самаров - член на ЕПЦ " Светлина на света " - Пловдив

Няма коментари: