петък, 10 април 2009 г.

АНГЕЛИ

1. Ангелите са реалност

А. Те са създадени от Бога

Кол. 1:16,17

Б. Ангелите са безтелесни и безполови духовни същества

Мк. 12:25; Мт. 28:2,3; Дан. 10:6

В. Те обаче могат да приемат телесен образ

Бит. 18:2,3; Бит. 19:1,5

Г. Те притежават човешки чувства

Лк. 15:10; Лк. 2:10

Д. Ангелите не са всезнаещи

1 Петр. 1:12; Мк. 13:32

Е. Само Бог знае техния брой

Пс. 68:17; Втзк. 33:2; Откр. 5:11; Евр. 12:22

2. Ангелите действат само по заповед на Бога

Евр. 1:14; Пс. 91:11,12; Дан. 6:22

А. Те показват Божията слава

Ис. 6:2,3; Лк. 2:13,14; Откр. 4:8-11

Б. Те изпълняват Божиите присъди

Евр. 1:7; 4 Царе 19:35; Откр. 16:1

В. Ангелите наблюдават хората и им служат

1 Кор. 4:9; Еф. 3:10; Евр. 1:14; 3 Царе 19:5,7,8; Пс. 34:7; Мт. 2:13; Деян. 5:19

Г. Те закрилят и освобождават хората

Мт. 18:10; Пс. 91:1,11,12

Д. Във вечността изкупените са като ангелите

Лк. 20:36

Е. Изкупените в Христос ще съдят падналите ангели

1 Кор. 6:3

3. Не бива да се покланяме на ангелите

Изх. 20:4,5; Римл. 1:24,25; Кол. 2:18

4. Ангелите имат йерархия

Ис. 6:1-6; Пс. 80:1; Пс. 99:1; Дан. 9:21; Лк. 1:26; Юда 9; Дан. 12:1

5. Демоните - паднали ангели

Откр. 12:4; Юда 6

А. Първичният грях - да бъдеш като Бога

Ис. 14:12-14; Бит. 3:4,5; 2 Сол. 2:7; Юда 6

Б. Луцифер и неговият бунт срещу Бога

Езек. 28:12-17; Откр. 12:7-9

В. За падналите ангели няма спасение

2 Петр. 2:4; Мт. 25:41

Г. Силите на мрака не бива да бъдат подценявани

Еф. 6:12; Откр. 12:7; Откр. 12:10; Юда 8-10

Д. Злото е отдавна победено чрез възкресението на Исус

Йн. 6:33; Йн. 12:31; Йн. 16:11; 1 Петр. 3:22

Е. Вярващите могат да противостоят на Сатана

Еф. 4:27; 1 Петр. 5:8,9; Еф. 6:10-18; 2 Кор. 10:4,5

Ж. Но: злите сили биват вързани само чрез ангели

Откр. 20:1-3

З. Окончателното унищожение на силите на мрака

Откр. 20:10

Няма коментари: