петък, 10 април 2009 г.

УТЕХА

1. Бог обещава утеха

Пс. 71:21; Пс. 86:17; Пс. 116:6; Пс. 138:7; Ис. 43:2; Ис. 49:13; Ис. 51:12,13; Ис. 66:13; Йн. 14:1-3; 2 Кор. 1:3; 2 Сол. 2:16,17; 2 Кор. 1:4; Йн. 14:26; Йн. 15:26; Йн. 14:16,17

2. Как получаваме Божията утеха?

А. Молитва за помощ

2 Лет. 15:4; Пс. 34:17; Пс. 86:7; Пс. 119:76; Пс. 145:18,19; Фил. 4:6,7; Евр. 4:16

Б. Четене на Божието слово

Пс. 119:50; Римл. 15:4; Пс. 103:17,18

В. Припомняне на Божията помощ при минали събития

Пс. 77:5; Пс. 77:11,12; Пс. 143:5; Пс. 119:52

Г. Търпение и доверие

Бит. 28:15; Пс. 42:2; Пс. 42:4,5; Пс. 42:8; Пс. 119:81,82; Евр. 10:35,36

Д. Господ познава точно твоята скръб

4 Царе 20:5; Пс. 56:8; Изх. 3:7; Пс. 103:13,14; Ис. 53:4; Ис. 63:9; Евр. 4:15

Е. Господ винаги ще те подкрепи

Римл. 8:28; 2 Тим. 1:12; Пс. 23:4; Пс. 37:5; Пс. 55:22; Пс. 138:8; Фил. 1:6; 1 Сол. 5:24; 1 Петр. 5:7

3. Не можеш да паднеш по-долу от Божията ръка

Втзк. 33:27; Пс. 145:14; Пс. 37:17; Пс. 37:24; Ис. 41:10; Ис. 63:9; Ис. 43:1,2; Пс. 139:8-12; Мт. 28:20

4. Бог е светлина и в най-мрачния час

Ис. 50:10; Ис. 42:16; Пс. 18:28; Пс. 112:4; Мих. 7:8; Ис. 58:10,11; Йн. 8:12

5. Утеха за ближния

А. Взаимна утеха

1 Кор. 12:25; 2 Кор. 7:13; Гал. 6:2; Кол. 2:2; Кол. 4:11; 1 Сол. 5:11; 1 Сол. 5:14; Пр. 27:9; Римл. 12:15

Б. Утеха без думи

Йов 2:13; Кол. 2:2

В. Утешаване вместо осъждане

Йов 16:2-5

6. Специалната Божия утеха за хора с разбити сърца

А. Дори хората да се провалят, Бог винаги остава верен

2 Тим. 4:16,17; Пс. 27:10; Пс. 142:3-5; Ис. 54:4-6; Ис. 54:10; Евр. 13:5; Пс. 34:17; Пс. 51:17; Пс. 61:2; Пс. 147:3; Езек. 34:16; Ис. 61:1; Ис. 57:15

Б. Утеха при смърт на любим човек

2 Царе 12:16-23; 1 Кор. 15:17-21; 1 Сол. 4:13-18; 2 Кор. 5:8; Фил. 1:23; Откр. 7:16,17

7. Утеха при състояния на страх

А. Бог заповядва: Не се бой!

Ис. 7:4; Иис. Нав. 1:9; Пс. 118:6; Ис. 12:2; Ис. 41:10; Лк. 12:32; 1 Йн. 4:4; Пр. 3:24-26; Йн. 14:27

Б. Доверието в Бога побеждава страха

Пс. 46:1,2; Ер. 13:6; Пс. 91:2; Пс. 91:5; Йн. 14:1; Фил. 4:7

В. Да не се боим от хора

4 Царе 6:14-17; 4 Царе 19:6,7; Пс. 3:6; Пс. 27:1-3; Евр. 13:6

Г. Бой се само от Бога

Иис. Нав. 24:14; Пр. 3:7; Екл. 12:13; Ис. 8:12,13; Лк. 12:4,5; Лк. 1:50; Деян. 10:35; Мал. 4:2

8. Награда в небето: истинската утеха

Лк. 16:22,25; Римл. 8:18; 2 Кор. 1:7; 2 Кор. 4:17; 2 Тим. 2:12; Откр. 21:4

9. Утеха за болни и умиращи

А. Бог познава страданието ни и дава утеха

Пс. 139:1-10; Римл. 8:28; Римл. 8:31; Римл. 8:38,39; 2 Кор. 12:9; Пс. 55:22; 2 Кор. 1:3; 2 Кор. 1:4

Б. Вярващите няма защо да се страхуват от смъртта

Пс. 23:4; 1 Кор. 15:55; Римл. 6:8,9; Йн. 14:1-3

В. За християните смъртта е придобивка

Фил. 1:21; Откр. 14:13; 2 Кор. 5:1

Г. Смъртта не е краят

Фил. 1:23; Римл. 8:38,39; Откр. 21:1-4

Няма коментари: