петък, 10 април 2009 г.

М О Л И Т В А Т А

1. Как трябва да се молим

Лк. 11:1-4; Мт. 6:9-13

А. Хваление и благодарност преди молбата

Евр. 13:15; Пс. 95:2; Пс. 100:4; Фил. 4:6

Б. Точно формулиране на молбата

Мт. 7:7,8; Йн. 16:24; Фил. 4:6; Як. 4:2

В. Молитва към Отца в името на Исус

Йн. 14:13,14; Йн. 16:23

Г. Продължителна молитва

Лк. 18:1; Римл. 12:12; Кол. 4:2

Д. Молитва във вяра

Мт. 21:21,22; Мк. 11:24; Римл. 4:21; Евр. 11:6; Як. 1:5-7

Е. Покорство спрямо Божията воля

Пс. 143:10; Мт. 6:10; Лк. 22:42; Йн. 5:30; 1 Йн. 5:14; Йн. 9:31

2. Молитва, която получава отговор

Йн. 15:7; 1 Йн. 5:14; Дан. 10:12; Евр. 11:6; Як. 1:6-8

3. Как не трябва да се молим

А. Не се моли с неизчистен грях в сърцето

Пс. 66:18,19; Ис. 59:1,2; Як. 5:16; Мк. 11:25

Б. Не се моли с егоистични мотиви или от гордост

Як. 4:3; Втзк. 23:4,5; Мт. 6:5; Лк. 18:10-14; Як. 4:6; Екл. 5:3

В. Не се моли с много думи

Мт. 6:7,8

Г. Не изключвай разума си

1 Кор. 14:15

4. Самостоятелна молитва

Мт. 6:6; Мк. 1:35; Мк. 6:46; Лк. 5:16; Лк. 6:12

5. Колективна молитва и молитва в църквата

Мт. 18:19,20; Деян. 1:13-15; Деян. 12:12; Деян. 12:5

6. Застъпничество

А. За нуждите на църквата

Еф. 6:18; Еф. 1:15-19; Кол. 1:9; 1 Сол. 1:2

Б. За служители на църквата

Деян. 12:5; Римл. 15:30-32; 2 Кор. 1:11; Кол. 4:3; 2 Сол. 3:1

В. За братя и сестри в притеснение и болест

Як. 5:14-18

Г. За всички хора и за управляващите

1 Тим. 2:1,2

7. Време за молитва

А. Постоянна молитва

1 Лет. 16:11; Пр. 3:6; Лк. 18:11; Лк. 21:36; 1 Сол. 5:17; Еф. 6:18

Б. Молитва в кризисни ситуации (виж също и "Застъпничество")

Пс. 50:15; Пс. 27:8; Пс. 107:19; Евр. 4:16; Як. 5:13; Плач 2:19; Лк. 22:44; Евр. 5:7

В. Сутрешна молитва

Пс. 5:3; Пс. 119:147; Мк. 1:35

Г. Вечерна молитва

Мк. 6:46,47; Бит. 24:6; Пс. 55:17; Дан. 6:10

Д. Молитва през нощта

Пс. 42:8; Пс. 63:5,6; Ис. 26:9; Лк. 6:12; Деян. 16:25

Е. Благодарение преди ядене

Мт. 14:19; Мт. 26:26; Мт. 26:27; Деян. 27:35; Римл. 14:6; Йн. 6:23

8. Положение при молитва (Не е съществено за ефективността на молитвата.)

Бит. 24:48; Лк. 24:5; Лк. 18:13; Пс. 4:3,4,8; Изх. 17:11; 3 Царе 8:54; Лк. 18:11; Изх. 9:29

9. Примери за хора на молитвата в Библията

А. Авраам - логика в молитвата (Бит. 18:16-33)

Бит. 18:23-25

Б. Мойсей - постоянство в молитвата (Изх. 17:-14)

Изх. 17:12

В. Илия - вяра в молитвата

3 Царе 17:21; 3 Царе 18:36,37; 3 Царе 18:42

Г. Даниил - борба в молитвата

Дан. 10:12-14

Д. Явис - амбициозна молитва (?)

1 Лет. 4:9,10

Е. Езекия - простота в молитвата

Ис. 37:14; Ис. 38:2-5

Ж. Анна - молитвата без думи (1 Царе 1:12-17)

1 Царе 1:12-17

З. Неемия - спонтанната молитва

Неем. 2:4-6

И. Епафрас - молитвена борба

Кол. 4:12,13

10. Бог чува молитвата ни

2 Царе 22:7; Пс. 34:15; Пс. 24:18; Пс. 72:12; Пс. 91:15

А. Исус се моли за нас

Римл. 8:34; Евр. 7:25

Б. Светият Дух се моли за нас

Римл. 8:26,27

11. Бог чува молитва

Еф. 3:20

А. Бог отговаря на молитвите по-късно

Пс. 40:1; Ер. 42:7; Плач 3:25,26; Бит. 25:20,21; Дан. 10:2; Дан. 10:12,13; Евр. 10:36; Откр. 6:10,11

Б. Бог знае, от какво се нуждаем

Мт. 6:8; Мт. 6:32,33

Няма коментари: