петък, 10 април 2009 г.

Бог

1. Съществуването на Бога

А. Бог е вечен и непроменим

Изх. 3:14; Пс. 90:2; Пс. 102:24-27; Откр. 1:8

Б. Единственият истинен Бог

Ис. 43:11; Ис. 44:6-8; Ис. 45:21,22; Йн. 17:3

В. Човекът не може да разбере величието на Бога

Ис. 55:8; Пс. 139:4; Пс. 147:5; Римл. 11:33

2. Същностната природа на Бога

А. Бог е Дух

Йн. 4:24; 1 Тим. 1:17; Евр. 11:27

Б. Бог е личност

Изх. 3:14; Мт. 11:25; Мт. 6:9

В. Бог изпълва цялата вселена

Ис. 55:9,10; 2 Лет. 2:6; Пс. 139:7-10; Деян. 7:48,49; Деян. 17:24-29

Г. Имената на Бога

Господ (Адонай), Бит. 15:2

Всевишният (Ел Елион), Бит. 14:18

Всемогъщият (Ел Шадай), Бит. 17:1

Вечният Бог (Ел Олам), Бит. 21:33

Бог (Елохим), Бит. 1:1

Господ на силите/Господ на войнствата (Йахве Саваот), 1 Царе 1:3

Аз Съм (Яхве), Изх. 3:14

ГОСПОД Бог (Яхве, Яхве Елохим), Изх. 34:6

(Яхве ире) ГОСПОД ще види/промисли, Бит. 22:13,14

(Яхве ниси) ГОСПОД, моето знаме, Изх. 17:8-15

(Яхве рафа) ГОСПОД, който изцелява, Изх. 15:26

(Яхве шалом) ГОСПОД, нашият мир, Съд. 6:24

(Яхве шамма) ГОСПОД присъства, Езек. 48:35

(Яхве цидкену) ГОСПОД, нашата правда, Ер. 23:6

3. Качествата на Бога

А. Бог е всеприсъстващ

Ер. 23:24

Б. Бог е всезнаещ

Мт. 10:29; Пр. 15:3; Пс. 139:1-4

В. Бог е всемогъщ

Бит. 17:1; Мт. 19:26

Г. Бог е свят и мрази греха

1 Царе 2:2; Ис. 6:3; 1 Петр. 1:15; Пр. 15:9; Пр. 15:26; Ис. 59:1,2

Д. Бог е праведен

Пс. 119:137; Втзк. 32:4; Пс. 145:17

Е. Бог е любов

Йн. 3:16; Римл. 5:8; 1 Йн. 4:9

4. Отношението между Бога и човека

Бит. 1:26,27; Бит. 2:7; 1 Кор. 2:9; Ис. 64:5; Мт. 18:14; 2 Петр. 3:9

А. Първата плоча от десетте заповеди

Изх. 20:2-11

Б. Исус, единственият път към Бога

Йн. 14:6; 1 Тим. 2:5; Деян. 4:12; 1 Йн. 5:11

В. Бог - нашият Отец в Исус Христос

Йн. 1:12; Римл. 8:14,16; 2 Кор. 6:17,18; Гал. 3:26; Гал. 4:6

Няма коментари: