петък, 10 април 2009 г.

СЪТВОРЕНИЕТО

1. Бог е Творец и на вселената и Той я поддържа в съществуване

Бит. 1:1; Пс. 24:1; Пс. 89:11,12; Ер. 10:12; Бит. 8:22; Пс. 75:3

2. Делата на сътворението

- Светлина Бит. 1:3

- Атмосфера Бит. 1:6-8

- Суша Бит. 1:9,10

- Растителност Бит. 1:11-13

- Небесни тела Бит. 1:14-19

- Водни същества, птици Бит. 1:20-23

- Земни животни Бит. 1:24,25

- Човек Бит. 1:26-31

3. Целта на сътворението

Пр. 16:14; Пс. 19:1; Пс. 8:3-9; Бит. 2:15; Римл. 1:20; Ис. 40:26; Ис. 45:18

4. Отговорността на човека за творението

Бит. 2:15; Бит. 2:19; Пс. 8:6; Изх. 23:12; Втзк. 5:14; Лев. 25:4; Лев. 25:5

5. Новото творение

Ис. 65:17; Ис. 66:22; 2 Петр. 3:13; Откр. 21:1

Няма коментари: