петък, 10 април 2009 г.

БИБЛИЯТА, БОЖИЕТО СЛОВО

1. Библията, вдъхновеното Божие слово

2 Тим. 3:16; 1 Сол. 2:13; Евр. 1:1; 2 Петр. 1:21

2. Божието слово е единствената истина

1 Царе 8:56; Пс. 119:89; Пс. 119:160; Ис. 40:8; Ис. 55:10,11; Мт. 24:35; Йн. 10:35; 1 Петр. 1:25

3. Значението на словото

Пс. 138:2; Втзк. 32:46,47

А. Исус, въплътеното Слово

Йн. 1:1; Йн. 1:14; Откр. 19:11-13; 1 Йн. 1:1

Б. Силата на Божието слово

Йн. 6:63; Пс. 33:6; Пс. 33:9; Римл. 1:16; Евр. 11:3; 2 Петр. 3:5-7

В. Духовното оръжие

Еф. 6:17; Ер. 5:14; Ер. 23:29; Мт. 4:3-11; Евр. 4:12; 1 Йн. 2:14

Г. Водителството на Светия Дух чрез Писанието

Йн. 14:26; Йн. 16:13; 1 Йн. 2:27; Пс. 119:18; Езек. 36:27; Пс. 25:5

4. Послушание спрямо Божието слово

Втзк. 11:1; Евр. 2:1; 2 Петр. 1:19

5. Уважението към Божието слово доказва любовта към Исус

Пс. 119:167; Йн. 14:21; Йн. 14:23; Йн. 8:31; Йн. 14:15; Як. 1:22; Як. 1:22; 1 Йн. 2:3; Откр. 3:8

6. Благословенията чрез Писанието

Втзк. 7:9; Лк. 11:28; 1 Йн. 3:24; Пс. 19:7; Як. 1:18; 1 Петр. 1:23; Иис. Нав. 1:8; Пс. 1:2,3; 1 Тим. 4:15

А. Словото ни води и е светлина в пътя ни

Пс. 25:10; Пс. 119:105; Пс. 119:130

Б. Словото ни очиства

Пс. 119:9; Йн. 15:3; Як. 1:21; Еф. 5:25-26; Евр. 4:12; Пс. 119:11

В. Словото дарява вяра, мъдрост и свобода

Йн. 8:31,32; 1 Сол. 2:13; Римл. 10:17; Пс. 119:99; Пс. 119:100; Йн. 15:7; Деян. 20:3; 2 Тим. 3:15; 2 Тим. 3:16,17

7. Боравенето с Божието слово

А. Последователно четене и изучаване на Писанието

Йн. 5:39; Деян. 17:11; 1 Тим. 4:16; 2 Тим. 2:15; Йов 23:12

Б. Божието слово в нас

Втзк. 6:6; Втзк. 11:18; Пс. 40:8; Пс. 119:47,48; Пс. 119:113; Пс. 119:140; Пс. 119:159; Пс. 119:163; Пс. 119:72; Пс. 119:97; Пс. 119:131; Пс. 119:162; Кол. 3:16; 1 Тим. 4:15; Фил. 2:15,16; 1 Петр. 3:15; 1 Петр. 4:11; Йн. 12:49; Йн. 17:8

В. Учи децата си на Словото

Втзк. 6:7; Пс. 78:1-8; 2 Тим. 3:15

8. Предупреждения за погрешно боравене със Словото

А. Злоупотреба със Словото

2 Кор. 2:17; 2 Кор. 4:2; 2 Петр. 3:14-17; Римл. 14:1; 2 Тим. 2:14-16; Тит 3:9

Б. Съмнения, отхвърляне и техните последствия

Евр. 4:2; 2 Лет. 36:16; Пр. 13:13; Ис. 5:24; Зах. 7:12; Йн. 12:48; Лк. 16:31; 2 Петр. 2:21

В. Фалшифициране

Ис. 8:20; Гал. 1:8,9; Евр. 13:9; Откр. 18:19

Няма коментари: