сряда, 26 август 2009 г.

ДАРБА ЗА ВСЕКИ


А всичко това се върши от елин и същи Дух, Който разделя на всеки поотделно, както иска.
1 Коринтяни 12:11

Святият Дух раздава дарби на вярващите.
Наличието на всички дарби превръща Христовата църква в един завършен организъм. Тя си има всичко. За всяка дейност си има надарен човек. Липсата на някоя от дарбите на Духа отнема част от силата на църквата.
Проблемите идват от това, че не всички дарби са еднакво привлекателни. Всеки би искал да получи дарбата да върши велики дела, да прави чудеса. А най-много са кандидатите за изцелителната дарба. Но не така стоят нещата с дарбата на раздаването или дарбата на служението (Рим.12:4-8)
Ясно е, че когато даде някаква дарба, Духът ще даде и способност на нейния притежател да я върши с радост и отворено сърце. Първо самият той ще е убеден, че това му е дарба, а после и всички останали ще се уверят, че е така. Ще бъде ясно кой какво може, както и кой какво не може и не бива да се опитва да го прави. По тоя начин нещата ще се случват без мъки и спорове, без напразно пилеене на ценни сили и емоции.
Никоя дарба не се дава, за да се възгордее тоя, който я е получил. Никоя дарба не се дава, за да бъде пренебрегнат тоя, който я има. Ценна за общото дело е както най-впечатляващата дарба, така и най-малко привлекателната. Святият Дух е помислил за всичко. Той знае, че църквата се нуждае от апостоли, нуждае се и от чистачи; че трябва да има както кой да върши велики дела, така и кой да води сметките. Чудесно е усещането да бъдеш част от един организъм, който функционира безупречно и върши отлична работа! Това е опитност, която най-силно укрепва вярата и неотразимо привлича други да се присъединят към него.

Молитва: Душе на единството, дай всеки от нас да бъде здрав орган на Христовото тяло, който изпълнява своята работа и живее в пълна хармония с другите.

Тема за размисъл: Здрав Дух в здрава църква.

Източник: Божи дар

Няма коментари: