вторник, 11 август 2009 г.

ДАВАЙ ВНИМАТЕЛНО


Проповядвай словото.
2 Тимотей 4:2

Тържествената заръка на ап. Павел към неговия духовен наследник Тимотей е кратка, но силна и се запечатва в съзнанието. Същия призив Бог отправя към всеки от нас, гражданите на Неговото царство, хората, на които Той е поверил Своето дело.

Всичко започва от Божието слово. Всичко започва от нещата, в които ние вярваме, след като сме ги чули и приели като Божие послание към нас.

Словото трябва да се проповядва. Често ние разчитаме само на това, че то ще действа само, след като бъде прочетено от хората. Затова се задоволяваме да пъхнем в ръцете на невярващите един Нов завет и смятаме, че сме посели семето.

Да, това не е малко. Библията наистина има сила да въздейства и по този начин. Но много по-сигурно е, когато ние сами проповядваме нейните истини на хората и свидетелстваме как тя е променила нашия живот. Изговореното слово има по-голяма сила от прочетеното. Не бива да изоставяме четивото, което сме дали в нечии ръце, на произвола на съдбата. То може да бъде захвърлено, да бъде скъсано, изгорено, забравено. Виждал съм по улицата да се развяват скъсани листи от Евангелието и съм се чувствал ужасно. Някой е дал тая свята книга и е избягал, както лоша майка оставя детето си пред някоя врата и изчезва.

Когато даваме Библия или части от нея на някого, нека си направим труда да предотвратим такава пакост. Нека обърнем внимание на тоя, който я взема, че взема съкровище в ръцете си и трябва да го пази. Трябва да го отвори и да го сложи при най-скъпите си ценности. И в никакъв случай да не го оставя да го изкълват птиците на земните грижи и суета.

Молитва: Господи Исусе, Който си въплътеното Слово, докосвай умове и ужилвай сърца, които да Те приемат и да Бъдат зарадвани чрез спасението.

Тема за размисъл: Всеки уред се продава с упътване за ползване. Библията също трябва да се дава така.

Източник: Божи Дар

Няма коментари: