петък, 7 август 2009 г.

ЛЮБОВТА, КОЯТО ВДЪХНОВЯВА

А ти си последвал моята любов.
2Тимотей 3:10

Апостол Павел даде на Тимотей видим пример за това какво е любов. Видял този пример, младият човек вече знаеше как да обича.

Любовта има много особености и променя коренно човека. Едно от нещата, които тя прави, е че човекът, който обича, се стреми да бъде обичан и за целта прави всичко възможно, за да спечели любовта. Показва се откъм най-добрата си страна, облича се с най-хубавите си дрехи, явява се в най-доброто си настроение, показва, че му е приятно да бъде с тоя, когото обича, че иска да го слуша, да се интересува от всички подробности в неговия живот, да знае какво харесва, кое му е приятно, кое не му носи радост. Любовта е изобретателна. Търси всички възможни начини, за да даде щастие и да покаже внимание. Когато любовта си отиде, се случва точно обратното. Бившият влюбен вече не се интересува какво впечатление прави, не се грижи да направи най-доброто за другия, избягва го, отегчава се, бяга от общение.
Има ли любов, поведението е едно. Няма ли, то става съвсем друго. Това, което се е случило вътре в сърцето, бързо си проличава и външно.

Ап. Павел не се мъчеше да учи Тимотей да обича, а му показваше как се прави това на дело. Младият човек виждаше как апостолът се отнасяше към вярващите в различни градове, как се молеше за тях, как се тревожеше, как се стараеше да им покаже най-доброто от вярата така, че те да могат да го приемат.

Имаме ли ние любов към нашите ближни? Ако имаме и тя е истинска, всеки ще почувства това. Ако я нямаме, никакво актьорско майсторство няма да ни помогне и хората ще почувстват нашето лицемерие.

Молитва: Боже Ти си любов и не можеш да не обичаш. Помогни и ние да Бъдем като теб хоро, които са неспособни да правят нещо друго, освен да обичат.

Тема за размисъл: За оня, който обича, нищо не е трудно и нищо не е невъзможно.

Източник: Божи Дар

Няма коментари: