четвъртък, 20 август 2009 г.

ДВЕТЕ ОТЕЧЕСТВА

А онези, които говорят така, явно показват, че търсят свое отечество.
Евреи 11:14

Очевиден е стремежът на вярващите хора да си намерят отечество, където да се чувстват на мястото си, спокойни и сигурни.

Всеки си има земно отечество. Но само това не е достатъчно. Има нужда и от духовно отечество. От вяра в Бога, от здрави ценности, от надежда.

Ние се уверяваме всеки нов ден колко много зло има в нашето земно отечество. Кой заблуждава народа? Не са ли това българи, които са заели ръководните постове и притежават властта да крадат, а после да замазват следите си? Кой лъже народа? Не са ли това българи, които притежават медии? Кой разбива вратите ни и обира домовете ни? Не са ли това наши, български момчета, решили по тоя начин да си изкарват прехраната? Кой пребива невинни хора по улицата? Не са ли това български разбойници?

Това важи не само за нашата страна. Навсякъде е така. Във всяко отечество си имат и измамници, и крадци, и разбойници. Във всеки народ има духовни безотечественици, които причиняват на другите страдания и огорчения. Това са хора без морал, без съвест. Хора, за които единственото свято нещо е личният интерес.

Трябва да имаме и духовно отечество. Това е територия на духа, в която владее правда и ред, мир и любов.

Ние можем да бъдем истински патриоти не когато се бием в гърдите с някакви съмнителни ценности, а когато към своята любов към родината прибавим и любов към вечните, общочовешки ценности, валидни във всяко време и навсякъде - вяра, покорство пред Бога, истина, справедливост, чест.

Молитва: Боже, Благослови народа ни и лай повече познание за Тебе, повече вяра, повече покорство, повече Благодат на всеки един.

Тема за размисъл: Който не си намери духовно отечество, не е доволен от никое земно отечество.

Източник: Божи Дар

Няма коментари: