неделя, 2 август 2009 г.

СИЛАТА НА ПОЗНАНИЕТО

А ти си последвал моето учение.
2 Тимотей 3:10

Тимотей беше оня сътрудник на ап. Павел, който трябваше да го наследи в неговото служение. Затова Павел му отделяше особено внимание, за да го подготви за предстоящите изпитания.


Първото нещо, което Тимотей беше последвал, бе учението на ап. Павел. Той познаваше истините, получени от апостола по откровение и превърнали се в
основа на вярата му.
Ние се нуждаем от учение. Трябва да знаем в какво вярваме, кой е Бог, какви качества има, какво иска от нас, какво ние можем да искаме от Него. Трябва да знаем кое е добро и кое зло, кой път е правилен и кой погрешен, какво да правим и какво да не правим. Тези познания са необходими, за да не се лутаме в неизвестност и да не ставаме лесна плячка на измамници и нови учения. Както всяка игра си има правила, така и вярата има своите норми, които трябва да се научат.

Просветеният вярващ е подсигурен против измама. Не можеш да го подведеш. Не можеш да му пробуташ някоя лъжа за истина.

Не така е с вярващите, които не обичат да учат. Такива има доста. Те не четат Библията, не се задълбочават в познанието. Затова можем да чуем от устата им понякога много нелепи слова за духове и демони, за врачки и екстрасенси, за видения и сънища, които напълно противоречат на Божието слово.

Библията ни дава достатъчно ясно учение за всички страни на духовния живот. Тя изгражда цялостна система от разбирания. Когато научим тия неща, ще бъдем предпазени от невежеството, което може да ни отведе много далеч от истината.

Молитва: Учи ни. Господи, и помогни да проумяваме великите истини на вярата точно така, както те са излезли от Твоя неизследим и Божествен ум.

Тема за размисъл: Духовното познание е щит срещу заблудите.

Източник: Божи Дар

Няма коментари: