понеделник, 17 август 2009 г.

СТРОЙ ЗДРАВО!


На всеки работата ще стане явна каква е, защото Господният лен ще я изяви.
1 Коринтяни 3:13

Работата на всеки ще стане явна! Това е твърдение, което на едни ще прозвучи като обещание, на други - като заплаха. Нашият труд създава нещо. Един ден ще стане ясно какво е то. Ония, които са работили за доброто, ще получат признание. Ония, които са вършили потайно злини, ще получат упрек.

Не са много хората, които вярват, че е така. Повечето смятат, че няма смисъл да се върши добро, защото то никога няма да стане явно. И че може да се върши зло, защото никой няма да ни търси отговорност за делата.

Понеже ап. Павел сравнява работата ни със строителния труд, нека кажем, че в строителството е много лесно да скриеш с какви материали си работил. Особено днес. Много лесно е в бетона да сложиш по-малко цимент, в колоните да сложиш по-малко желязо, в електрическата инсталация да сложиш по-тънки кабели. Докато е спокойно, работата устоява. Но когато удари трус, всичко става ясно.

Никой не може да разбере доколко силна е нашата вяра, докато не се види как постъпваме в моменти на изпитания. Тогава всичко става явно. По нищо не си личи доколко сме посветени на Господа, докато не излезем от църквата и не се изправим пред изкушенията на света. Тогава всеки ще ни види какво представляваме.

Нужно е ние сами да умеем да контролираме себе си и да не допускаме да градим духовния си живот с дърва, сено и слама. Ако се правим, че не виждаме дефектите в душите си, нека не забравяме, че един ден и малките деца ще ги видят и ще станем за смях. Нека не градим сиромашки бараки, а истински храм, където да обитава Божият Дух! Той заслужава най-доброто!

Молитва: Благодатни Боже, влагай в нас непримиримост към всичко онова, което е твърде слабо и недостойно за Твоето присъствие в сърцата ни.

Тема за размисъл: Духовната ни сграда трябва да изглежда не само красива, но и здрава.

Източник: Божи Дар

Няма коментари: