вторник, 18 август 2009 г.

ЯВНО ЧРЕЗ СВЕТЛИНАТА


А всичко, което се изобличава, става явно чрез светлината: понеже всяко нещо, което става явно, е осветено.
Ефесяни 5:13

Където има светлина, там много неща стават явни. Липсата на светлина покрива много нечисти дела. Затова хората, които вършат зло, толкова много се стараят да гасят всякаква светлина. Те се чувстват чудесно в мрака.

Бог е светлина и в Него няма никаква тъмнина (1 Йн.1:5). Божието присъствие действа като силна слънчева светлина -нищо не остава скрито. Всичко излиза на бял свят. Ако искаме да има явни неща и тайните да изчезнат, трябва да потърсим Бога. Той първо ще внесе светлина в нас, ще изгони тъмнината. После ще се види истинското ни състояние. И тогава ще бъдем разчистени от планините боклуци, които сме трупали в себе си.

Неслучайно ап. Павел нарича вярващите „чада на светлината" (Еф.5:8). Светлината ги е родила. Докато са били лишени от нея, те са били в небитието. Но с нейното идване е започнало чудото на новорождението, на новото създание в Христа. Тъмнината няма деца. Тя убива всичко и в нея не може да вирее живот. Но светлината има. Под нейните лъчи се ражда животът, разцъфват цветята, блясват различните багри.

Странно е как толкова много хора предпочитат да живеят в пълна или частична тъмнина и защо толкова се боят от светлината. Приличат на къртици, които се спотайват някъде под земята и не смеят да се покажат навън. А навън е толкова хубаво, животът кипи, топло е и свежо!

Бог ни дава светлина не за да ни засрами и опозори, не за да станем за смях, когато се види с какво са пълни душите ни. Целта Му е всичко това да бъде изчистено и заменено с нови и чисти дела на светлината. Да стане явно не само какво сме били досега, но и какво Той може да направи от такива като нас.

Молитва: Отче на светлините, разкривай тайните ни и ни давай смелостта де живеем открито и без никакви тъмни мисли и намерения.

Тема за размисъл: Да обичаш мрака е толкова противоестествено, колкото да обичаш смъртта.

Източник: Божи Дар

Няма коментари: