петък, 21 август 2009 г.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ХРАМА


Или не знаете, че вашето тяло е храм на Святия Дух, Който е във вас?
1 Коринтяни 6:19

Святият Дух обитава във вярващите и ги превръща в Свой храм.
Всяка сграда се проектира така, че максимално добре да изпълни предназначението си. Когато се проектира банка, тя се прави така, че от всеки неин елемент да се излъчва усещане за богатство. Клиентите трябва да почувстват, че това е храм на парите. Затова банките се правят с най-луксозни материали. Когато се проектира затвор, трябва да се наблегне на сигурността и който влезе вътре, да бъде убеден, че оттук няма излизане.
А храм се прави така, че от всеки негов елемент да се излъчва поклонение пред Тоя, Който ще го обитава. Храмът трябва да говори за величието на Бога, за любовта Му, за прощението и надеждата. Всичко в него има своето символично значение.
Ап. Павел е удивен от това, че коринтските християни не знаят за какво служи един храм. И те като търговците смятаха, че храмът може да се използва за много цели: да се провеждат богослужения, да се продават животни, да се обменят пари, да се правят сделки. Господ Исус ги изгони, защото храмът има само едно предназначение: да бъде молитвен дом.
Как е при нас? Храмът си е храм. Трябва да бъде предоставян на Духа за обитаване и управление. Иначе става всичко друго, но не и храм. Има храмове, строени единствено с цел да се прославят строителите им, а не Бог. Затова те са празни. Целта е с храма на телата си, на сърцата си, на умовете и волята си да прославим Бога и никой друг. Да връчим ключовете на Святия Дух и да Го поканим да влезе. А влезе ли веднъж, никога да не ни напуска.

Молитва: Благодатни Душе, живей в сърцата ни и ни управлявай по Своята воля. лай да принасяме живи и святи жертви пред престола Ти.

Тема за размисъл: Ако Духът не е в нас, всичко е напразно, колкото и да е бляскаво.

Източни: Божи Дар

Няма коментари: