събота, 15 август 2009 г.

УЧЕНИЕ ЗА ЦЯЛ ЖИВОТ

Увещавай с непрестанно поучаваме.
2 Тимотей 4:2

Учението трае известно време и после идва ред ученикът да покаже какво е научил. Идва ред знанието да се приложи в живота. Не може цял живот да се учи.

Да, но така излиза на дело. Учим се в училище, но това е напълно недостатъчно. Дори да получим висше образование, пак не стига. Нещата от реалността са много по-сложни, отколкото са ни учили.

Затова трябва да се учим постоянно. Да се учиш значи да наблюдаваш, да правиш изводи, да сравняваш, да търсиш други решения. Който не иска да се учи, ще си създаде огромни проблеми, и християнството е постоянно учение. Християнин, който не се учи; не е християнин. Щом не иска да се учи, значи се смята за съвършен. Или съвсем е престанал да се вълнува как изглежда, как се държи, какъв пример дава. Ученик е този, който признава, че има неща, които не знае. Ученик е този, който признава, че има учители, които знаят повече и могат да му помогнат със знанията си.

Тимотей трябваше да поучава непрестанно хората, на които беше духовен учител. Трябваше да им говори Божието слово, да им разяснява духовните истини. Трябваше и с личния си пример да дава уроци, които всеки можеше да види.

Дано сме готови да се поучаваме непрестанно! Винаги има нещо, което не сме знаели. Нещо, което не сме чували и виждали. Нещо, което не сме можели да направим. Никога не е късно да попълним пропуските си и да минем в по-горния клас, а не да продължаваме да сричаме като първолачета. Винаги има с какво да помогнем на другите, като им покажем чудесен пример за подражание.

Молитва: Учителю небесен, дай ни жажда за знания и опитност показвай ни Своята воля и ни прави годни да я изпълняваме.

Тема за размисъл: Ние сме едновременно и ученици на Христа, и учители на по-неопитните.

Източник: Божи Дар

Няма коментари: