понеделник, 3 август 2009 г.

ПОВЕДЕНИЕ ЗА ПРИМЕР

А ти си последвал моето поведение,
2Тимотей 3:10

Второто нещо, което беше последвал младият продължител на делото на ап. Павел Тимотей, беше неговото поведение.

Тимотей можеше да се вгледа в живота на апостола. Имаше възможност да види как той служи на Бога, как се държи в определени ситуации, как отговаря на въпроси, как се отнася към страдащи, как се държи, когато някой го засегне, как се стреми към благата на живота - пари, удобства, удоволствия.

Никой не обича да бъде постоянно наблюдаван. Предпочитаме да ни наблюдават в моментите, когато вършим хубави дела, когато постъпваме благородно, когато даваме помощ на някой в нужда, когато говорим истината, когато се държим любезно. Не така е в другите моменти. Тогава зрителите са нежелани. Не искаме да ни виждат, когато крадем, когато ругаем, когато вършим незаконни дела, когато постъпваме неморално и подло.

Животът на ап. Павел беше открит Нямаше секретни страни. Нямаше разделение между обществен и личен живот, като във втория никой да няма право да наднича. Всеки можеше да се срещне с него, да говори, да попита нещо, да види как се държи апостолът. Тимотей, като близък сътрудник, можеше да наблюдава един съвсем конкретен пример на поведение. Ап. Павел не се притесняваше, че е направил нещо лошо, което няма да послужи за насърчение.

Как е при нас? Можем ли спокойно да покажем живота си, без да се опитваме да крием нищо? Бидейки християни, ние ставаме отговорни за примера, който даваме. Хората ще ни наблюдават, ще ни обсъждат, ще ни сочат. Нека да е така! Това е чудесна възможност да покажем на дело как живеем и какво значи вярата за нас!

Молитва: Боже, освети живота ни, за да нямаме нищо за криене и да не се боим от никаква светлина, както се боят хората с много тайни.

Тема за размисъл: Добрият пример е много по-силен от хубавите думи.

Източник: Божи Дар

Няма коментари: