четвъртък, 25 февруари 2010 г.

КАКЪВ СЪДИЯ!

Страхуваш ли се от деня на съда? Нека ти кажа нещо много сериозно: никога не допускай в представата си, че един обичащ Исус пледира пред един неблагоприятно разположен Бог! Толкова много стихове от Библията потвърждават това … „… Господ … заради вас тъпри дълго време, понеже не иска да погинат някои, но всички да дойдат на покаяние“ /2Петрово 3:9/

В дните на древния Израил съдиите не били безпристрастни арбитри, каквито са днес. Не, съдията бил на страната на обвиняемия, като търсел начин да го защити и в крайна сметка да го пусне. Само когато бил побеждаван от най-категоричното доказателство, само тогава неохотно изоставял затворника и произнасял присъдата.
Такава е представата за Бога, която се надявам да съхраните в сърцето си днес. Чуйте историята, която един пастор разказва:
„Мой приятел трябваше да заведе 14-годишната си дъщеря в съдебната инстанция по транспортни нарушения, защото минала с колелото си на червено. Влезли в залата, тя била препълнена с млади хора, всички с нервно изражение на лицата, придружени от родителите си. В определения чес съдията влязъл. /По-късно моят приятел сподели: цЯЛАТА МИ ПРЕДСТАВА ЗА бОГА СЕ ПРОМЕНИ ОТ ТОЗИ МОМЕНТ.“/
Първият повикан на подиума младеж, едва 16-годишен, бил хванат да кара със 75 мили в час в зона, където било разрешено да се кара само с 55. Съдията се обърнал много любезно към момчето:
- Знаете ли с каква сила можете да се удерите, когато карате със 75?
- Не – отговорило то.
- А пък аз знам! Виждал съм това. Млади тела, разкъсани на парчета при катастрофа… Синко, разбери, не искам това да се случи на теб!
Дошло време за присъдата. Съдията погледнал от своя съдийски престол надолу към момчето и обявил:
- Бих желала да посещавате курсовете за движение по пътищата в продължение на два дни. Сега според закона трябва да ви дам възможност да избирате между курсовете и глобата, но аз искам да изберете курсовете, защото точно от това имате нужда.
Момчето помислило за миг и запитало:
- Каква е глобата?
Лека усмивка минала по лицето на съдията, когато отговорил:
- 5 милиона долара.
Всички в залата се засмели, а момчето преглътнало и казало, че сигурно би могло да посещава курса…
След тази случка приятелят ми каза: „В дело след дело този съдия направи всичко, което можеше, за да помогне на децата нарушители. Той беше на тяхна страна.“
Приятелю, можеш ли да видиш Бог в тази светлина?

Източник: интернет

Няма коментари: