четвъртък, 25 февруари 2010 г.

ФАЛШИВАТА НАДЕЖДА

Сред работниците на дългия 2590 метра моста, наречен „Уест гейт“, в Мелбърн, Австралия, моралът бил твърде нисък. Разпространил се и слух, че подобен мост във Великобритания се е срутил.

- Този мост не е безопасен – мърморели всички.
Джак Хиндшоо, инженерът, който ръководел строежа, събрал хората и им обяснил защо мостът във Великобритания се бил срутил.
- С този мост това няма да се случи – обещал им той. – Ако мислех, че не е безопасен, самият аз не бих работил тук.
Не след дълго в ранното утро на 15 октомври 1970 година Джак Хиндшоо получил бърза вест: „Появи се проблем. Спешно елате на моста!“
Хиндшоо пристигнал само след минути, за да открие, че мостът се е деформирал в една от секциите си. Хората правели всичко възможно, за да открият начин да се справят с положението.
Внезапно се чуло силно скърцане от изкривяване на метал и цялата секция на моста рухнала в реката. 35 от 68-те работници загинали. Сред тях бил и инженер Джак Хиндшоо.
Господин Хиндшоо вярвал в своя проект. Вярвал в компанията си. Бил сигурен, че сводът на моста ще остане здрав. Но неговата вяра била погрешно основана и той паднал заедно с моста, намирайки смъртта си.
Възможно е и ние да извършим същото в духовната област. Някои хора изграждат доверието си на пари, други – на способностите си. Твърде много закрепват вярата си върху определена личност. Те я почитат така много, че ако тя падне, падат и те заедно с нея. Други основават доверието си на някоя църква. Смятат, че докато имената им са в списъците на църквата, са в безопасност. Мислят, че понеже църквата е била считана за нещо безопасно в продължение на векове, няма да ги подведе. Само че някой ден може да бъдат изненадани.
Не е мъдро човек да крепи вярата си на личност или на система от вярвания. Библията казва, че ако правим това, ще бъдем горчиво разочаровани. Има само една-единствена сигурна подкрепа, на която можем да разчитаме, и това е Господ Исус Христос.
„На Бога уповавам, няма да се боя” /Псалм 56:11/.
Господ Исус Христос е същият вчера, днес и навеки. Имаме пълно основание да разчитаме на Него!

Източник: интернет

Няма коментари: