четвъртък, 25 февруари 2010 г.

СКРИТОТО СЪКРОВИЩЕ

Една Коледа момче получило за подарък метален детектор. Не знаело много какво да прави с него, докато не дошла пролетта. След това започнало да търси с него метални предмети в колата, по земята, на игрището. Намерило няколко монети.
През лятото, докато били във ваканция, излязло на разходка с един приятел. Ето думите на неговия приятел:
„Много се забавлявахме. Минавахме край основите на стари сгради и хамбари, а той поставяше детектора над тях или го люлееше насам-натам. Веднага чувахме бибипкане и започвахме да копаем. Намерихме една катарама, ръждясала верига и няколко метални кутии.
Когато приятелят ми дойде на гости у нас същата есен, пак носеше металният детектор. Занесохме го и в училище. По това време живеехме в отдалечено градче. Надявахме се, че той може да открие неща, останали от нашите прадеди. Всичките 20-има ученици от класа тръгнахме да търсим съкровище в терена зад училището. Нищо не излезе, но внезапно чухме силно бибипкане.
- Хващайте се за лопатите!
Бибипкането продължи, докато уредът се люлееше из цялото пространство.
- Трябва да има нещо наистина голямо в пръстта отдолу.
- Просто нямам търпение! – викаха един през друг момчетата.
Започнахме да копаем и не след дълго пред нас се откри заровеното „съкровище“. Само че бе малко неочаквано. Наистина беше нещо оставено, но не и от нашите прадеди. Оказа се, че това са старите кофи с бои, зарити от майсторите, които преди няколко години бяха боядисвали училището. Какво разочарование! Но поне добре се посмяхме. Заровихме всичко обратно и се върнахме в училище.“
Всеки от нас търси нещо. Някои хора търсят начини да спечелят пари. Други се опитват да постигнат успех и слава. Но онова, което всички се надяваме да намерим, е щастието. И го търсим къде ли не. Библията ни казва обаче, че има само едно място, където можем да го открием. Става дума за истинското и трайно щастие. Няма защо да търсим временни неща, които не удовлетворяват.
„… Търсете първо Божието царство и Неговата правда, и всичко останало ще ви се прибави“ /Матей 6:33/

Източник: Интернет

Няма коментари: