четвъртък, 25 февруари 2010 г.

СКРИТИЯТ ГРЯХ

- Ама каква е тази ужасна миризма?! – учуди се съпругът ми, който е директор на училището, когато минаваше по коридора към кабинета си. – Да не би мишка да е умряла в някое от шкафчетата?
Подушвайки въздуха, той последва миризмата и стигна до шкафче № 43. Отвори вратата и погледна вътре.
- Хм, нищо освен едно палто и няколко книги.
Затвори вратата и след това отвори шкафче № 44. Като отвори вратата, силна миризма го блъсна в лицето.
- Какво ли може да мирише толкова лошо? – рече той.
Преглеждайки безразборно хвърлените предмети в шкафчето, той намери найлонова торбичка със закуска, затрупана под купчината дрехи. Вътре имаше нещо изгнило, което миришеше отвратително.
Той постави бележка на вратата на шкафчето „Тина да си почисти шкафа и да махне веднага миришещия буклук!“
На следния ден не учихме в класните стаи, а имахме парти, защото започваше коледната ваканция. Когато се завърнахме след две седмици в училище, ужасната миризма ни лъхна още от входа.
Директорът трябваше отново да претърси всички шкафчета, но не откри нищо. Внимателно претърси шкафче № 45, но вонящото нещо бе изчезнало оттам.
Учениците започнаха да се оплакват от миризмата, затова трябваше да напръскам целия коридор с дезодорант. Това все пак помогна твърде малко.
оплакванията продължиха до обяд, когато проблемът бе разрешен. Един от учителите надникна в едно от кошчетата за боклук и там из подхвърлените хартии намери вонящата торбичка от шкафче № 45.
Извикахме Тина да излезе от час и директорът й нареди веднага да хвърли съдържанието на кошчето в боклукчийската кофа отвън. На следващата сутрин от миризмата нямаше и помен.
Опитът да се скрие гнилото е като старанието да се скрие грехът в живота. Колкото по-дълго човек го крие, толкова по-лошо става. Много по-лесно е грехът да се изповяда на Исус и Той да го хвърли в „боклукчийската кофа“. Човек само ще изпита облекчение и радост от това.
„Признах греха си пред Тебе и беззаконието си не скрих. Рекох: Ще изповядам на Господа престъпленията си. И ти прости вината на греха ми“ /Псалм 32:2/

Източник: интернет

Няма коментари: