четвъртък, 25 февруари 2010 г.

АЗ СЪМ ЛОЗАТА

„Аз съм Лозата, а вие сте пръчките. Който пребъдва в Мене и Аз в него, той дава много плод, защото отделени от Мене, не можете да сторите нищо“ /Йоан 15:5/
Социална работничка намерила сакато момче в някакъв беден квартал на големия град. Тя проявила интерес към детето, съжалила се над него и пожелала да го види отново здраво – да може да ходи и да тича като другите деца. Консултирала се с хирург ортопед, той се съгласил да направи операцията, която тя щяла да плати.
След дълго лечение момчето отново било в състояние да ходи, а по-късно да тича и играе като другите деца.
Социалната работничка разказа тази история много години по-късно, а след това добави:
- Сега той вече е зрял, хубав мъж. Можете ли да отгатнете къде се намира и какво прави?
Догадките включваха няколко достойни призвания – лекар, проповедник, филантроп, социален работник…
Тогава жената ни прекъсна и каза:
- Грешите, сега той е в затвора, където излежава доживотна присъда за убийство. Ние прекарахме цялото време с него, учейки го как да ходи, но пропуснахме да го научим къде да ходи. Онези, които служат на Бога, трябва да учат хората не само КАК да вървят, но и КЪДЕ да вървят в християнския живот. Първо, трябва да им показваме как да станат християни. След това да ги научим от Библията къде трябва да ходят християните.
Тайната на християнския живот е илюстрирана в притчата за лозата и клонките ,записана в евангелието от Йоан 15 гл. Тя може да бъде сумирана в три думи: „Пребъдвайте в Христос“. Не може да съществува по-ясна картина на връзката от клонката и лозата. Ако се отдели от лозата, клонката умира. Ако всеки ден получава храна от лозата, расте и принася плод. Да пребъдваш с някого, означава да общуваш близко с него. Когато всеки ден поверяваме живота си на Исус, ние засилваме връзката си с Него. След това чрез изучаване на Библията, молитва и свидетелстване за Бога ние растем и принасяме плод – плодът на Духа.

Източник: интернет

Няма коментари: