четвъртък, 18 февруари 2010 г.

Божието писмо


Бог пише с букви, прекалено едри,
за да ги обхване нашето късогледство.
Ние виждаме само откъслечни линии
и се мъчим да изследваме цялата тайна
от разбити надежди, смърт и живот,
безкрайни войни, безполезни борби.
Но там с по-добро, по-ясно зрение, ще видим едно –
че Неговият път е бил винаги прав.
Джон Оксенхам

Няма коментари: