четвъртък, 12 март 2009 г.

Дай да видя себе си!

Един пастир пътувал из една планинска местност и вечерта спрял в един хан, чиито съдържател бил Исусов последовател. След вечерята, ханджията попитал пастира дали би водил домашната молитва. Той се съгласил при условие, че ханджията събере всичките си слуги. Когато изглеждало, че всички били на лице, пастирът попитал дали не липсва някой.

-А бе, има едно бедно момиче, което върши мръсната работа. Винаги е много мръсно, та затова не го викаме да присъства на молитва.

-Но условието ми беше, че ще водя вечерната молитва, ако всички присъстват. - отговорил пастирът. Ако момичето не дойде, ще трябва да ви откажа.

Когато ханджията разбрал, че пастирът е непреклонен, повикал момичето. То наистина било много занемарено. След молитвата вечеряли, а после пастирът им послужил и с Божието Слово.

Когато напускал хана, той повикал момичето и му казал:

- Искам да те науча на една молитва, с която да се молиш, докато се върна. Тя е много кратка: "Господи, дай ми да видя себе си!"

След продължително време, пастирът пак минал от там. Попитал ханджията какво става с момичето. Той отговорил:

- Никак не е добре. Не знам какво му стана, само плаче. Какво да правя с него не знам!

Пастирът знаел какво е положението, та пак го повикал. Ханджията довел момичето и тогава пастирът му каза:

-До сега си се молила: "Господи, дай ми да видя себе си!"

- Да, - отговорило то, - обзето от голяма скръб. - Видях колко съм грешна, затова и не мога да правя нищо друго, освен да плача за греховете си!

- А сега искам да те науча на една друга молитва – казал пастирът - И тя е много къса: "Господи, дай ми да видя Тебе!"

Минали години. Пастирът проповядвал в един град. След събранието една приветлива жена дошла при него и го попитала дали я помни. Тя била чисто и спретнато облечена и той не успял да я познае.

- Спомняте ли си онова бедно момиче в хана, което учихте да се моли с думите: "Господи, дай ми да видя себе си!" ?

Пастирът много добре си спомнял случката.

- Аз бях онова момиче. - казала жената.

- Когато се молех с тази молитва, видях колко съм грешна и това ме накара да потъна в скръб и отчаяние. А когато ме научихте на втората молитва, Господ Исус ми изяви Себе Си. Оттогава скръбта ми изчезна и съм щастлива, защото намерих Бог, Който изтри греховете ми."...

Няма коментари: