петък, 13 март 2009 г.

Как дойде великият Гост?

"Истина ви казвам: понеже сте направили това на един от тези Мои най-малки братя, на Мен сте го направили. " Матей 25:40

Един стар обущар старателно се подготвил за посещение от Господ, което му било предсказано на сън. Господ така и не дошъл. Но дошъл един просяк и обущарят му дал обувки. Веднъж от там минала една стара жена. Той я нахранил и помогнал да пренесе товара си. Друг път дошло едно изгубено дете и той го завел при майка му.
Тогава чул в тишината един тих глас:

Три пъти дойдох до твоята гостоприемна порта!
Три пъти сянката Ми падна върху твоя праг!
Аз бях просякът с изранени крака!
Аз бях жената, която нахрани!
Аз бях изгубеното на пътя дете!

Няма коментари: