петък, 13 март 2009 г.

Въпроси, които задава Бог

1. Къде си? Бит 3:1-10
… И ГОСПОД Бог повика човека и му каза: Къде си? А той каза: Чух гласа Ти в градината и се уплаших, защото съм гол, и се скрих.

Най-уникалното място, в което човек се крие от Бог не е нито кръчмата, нито затвора, нито работата или хобито, но най уникалното място , където хората се крият от Бог си остава църквата.
Когато човек заеме мястото,за което е създаде, тогава ще дойде такова благословение от Бог в живота му, каквото дори не може да си представи.
Ефесяни 3:20,21 „А на Този, който може да направи несравнимо повече, отколкото молим или мислим, според действащата в нас сила - на Него да бъде слава в църквата и в Христос Иисус през всичките поколения от векове и за векове. Амин.”

2. От къде идеш?И къде отиваш? Бит 16:1-13
…Но Ангелът ГОСПОДЕН я намери при един воден извор в пустинята, при извора на пътя за Сур, и каза: Агар, Сараина слугиньо, откъде идваш и къде отиваш? А тя каза: Бягам от лицето на господарката си Сарая.
Хората често пъти докато бягат от дима, попадат в огъня. Пустинята едва ли е най-доброто място, където могат да отидат. Те не знаят къде отиват, нямат посока – те просто бягат.Има неправилен път, но няма безизходно положение!
Ако ще бягате, поне разберете къде отивате и тогава бягайте към доброто! Обърнете се към Бог, Той има план за живота ви- път, цел, посока. Доверете Му се!
Яков 1:12 „Блажен онзи човек, който издържа изкушение; защото, като бъде изпитан, ще получи венеца на живота, който Господ е обещал на онези, които Го любят.”

3. Какво правиш тук? 3 Царе 19:1-16
…ГОСПОДНОТО слово беше към него и му каза: Какво правиш тук, Илия?...
Докато се криете в някоя пещера, вие само ще оцелявате. Можете да си измислите и по-хубави извинения. Начинът, по който дяволът държи хората неефективни е изолацията.
Бъдете честни със себе си. Време е да се изправите пред Бог. Той никога не планува бягство или оцеляване като начин на живот, а победа.
Гал. 5:1 „И така, стойте твърдо в свободата, за която Христос ни освободи, и не се заплитайте отново в робско иго.”

4. Къде е жена ти? Бит 18:1-15
…И му казаха: Къде е жена ти Сара?...
Къде е Сара в духовно отношение? Мястото на Сара в този момент е било там, при гостите. Разликата в духовното състояние на Авраам и Сара проличава веднага.
Ако Бог планува да направи нещо в твоя живот, то със сигурност включва твоята жена или твоят мъж. Съгласете се за това, което Бог ви е обещал и го преживейте заедно!
Евреи 11:11 „С вяра и самата Сара получи сила да зачене и роди в преминала възраст, понеже счете за верен Този, който беше дал обещанието.”

5. Защо почиташ синовете си повече от Мене? 1 Царе 2:22-30
И един Божи човек дойде при Илий и му каза: Така казва ГОСПОД:…Защо… почиташ синовете си повече от Мен…
Ако наистина вярвате в Бог, няма само да говорите, че вярвате в Него и Го почитате, но ще направите това , което е казал.
Ако дръзнете да поставите Бог на първо място в живота си и Го почитате повече от всичко, тогава ще преживеете изобилие от Божии благословения в живота си.

6. Могат ли тези кости да оживеят? Езек 37:1-12
…И ми каза: Сине човешки, могат ли да оживеят тези кости? И казах: Господи, БОЖЕ, Ти знаеш…
Никаква надежда. Всичко изглеждаше отдавна умряло и по-мъртво не можеше да бъде. Каква е твоята невъзможна ситуация? Може ли Бог да оправи твоята ситуация? Внимавай как ще отговориш и не се измъквай с уклончив отговор, защото това ще покаже къде си ти и къде е твоето ниво на вяра.
Лука 18:27А Той каза: Невъзможното за хората е възможно за Бога.”

7. Как ти е името? Бит 32:22-31
…А Той му каза: Как ти е името?...
Много хора днес имат име, с което не се гордеят – престъпници, лъжци, прелюбодейци – име , което им носи позор и постоянно ги преследва.
Яков, измамникът , разбра че каквото и да прави няма да може да благоуспее, ако Бог не го благослови. Той търсеше само едно – благословението!
Псалм 51:17 „Жертви, благоугодни на Бога, са дух съкрушен; съкрушено и разкаяно сърце, Боже, Ти няма да презреш.”

8. Кой съм Аз? Мат 16:13-19

…А Той им каза: А вие какво казвате, кой съм Аз?...

Знаеш ли наистина кой е Исус?

9. Кое е по-лесно? Да кажа: прощават ти се греховете или да кажа: стани и ходи? Лука 5:17-26
…Но когато Иисус разбра мислите им, им каза в отговор: Какво размишлявате в сърцата си? . Кое е по-лесно да кажа? Прощават ти се греховете!; или: Стани и ходи!...
Има хора които имат обяснение за всичко, което става в църквата на Бог и ако нещо не стане по техният начин, веднага започват да критикуват.
Кое е по-лесно за Него – да прости греха или да изцели болестта? Ако ти дойдеш при Него, Той не само ти прощава, но те и изцелява.

10. Искаш ли да оздравееш? Йоан 5:1-14
…Иисус, като го видя да лежи и узна, че от дълго време вече е така, му каза: Искаш ли да оздравееш?...
Много пъти вместо да отговорим направо на това, което ни питат, ние изреждаме обяснения: защо не можем да получим, пред какви пречки сме изправени, как се чивстваме в тази ситуация и какво ли още не. Не даваме отговор на въпроса.
Често в отговорът ви се крие ключа за вашето чудо. Отговорът показва какво има в сърцето ви. Позволете на Исус да се намеси във вашата ситуация!
Притчи 24:26 „Който отговаря с прави думи, целува устни.”

11. От къде да купим хляб? Йоан 6:1-13
…Иисус, като повдигна очи и видя, че към Него идва голямо множество, каза на Филип: Откъде да купим хляб, за да ядат тези?...
Много хора се молят: „ Боже, това което имам не е достатъчно; дай ми още.”. Исус просто благодари и чудото стана. Вместо да искате все повече и повече, и дас е притеснявате за това, което нямате, по-добре започнете да благодарите на Бог за това, което имате.
Когато Бог ни пита нещо трябва да знаем, че Той знае отговора на въпроса. Въпросът е зададен за да помогне на нас. Твоят отговор на въпрос зададен от Бог, показва къде си във взаимоотношенията си с Него.
2Петр 1:3 „Понеже Неговата божествена сила ни е подарила всичко потребно за живота и за благочестието чрез познаването на Този, който ни е призовал чрез Своята слава и съвършенство”

12. Защо се безпокоите? Лк 12:25-27
…И така, ако и най-малкото нещо не можете да направите, защо се безпокоите за другото?...
Поради несигурността в ежедневието, стресът и безпокойството са сериозен бич върху всички нас.
Бог е верен на обешанията си!
Филипяни 4:6Не се безпокойте за нищо, но във всяко нещо с молитва и молба изказвайте молбите си на Бога с благодарение”

Няма коментари: