вторник, 17 март 2009 г.

Божията точност

Божията точност може да бъде наблюдавана в люпенето на яйцата. Яйцата на картофената буболечка се излюпват след 7 дни, тези на кокошката - след 21 дни. Яйцата на патиците и гъските се излюпват след 28 дни, тези на дивата патица - след 35 дни. Яйцата на папагала и на щрауса се излюпват след 42 дни. Забележете, че всички тези дни са делими на седем.

Животът на всеки един от нас може да бъде подреден от Бог по един красив начин за Негова слава, ако само Му доверите живота си. Ако се опитате сами да регулирате своя собствен живот, това ще бъде единствено една бъркотия и падение. Само Този, Който направи умът и сърцето, може успешно да ви ръководи към печеливш край.

Божията мъдрост се открива в Неговата подредба на секции и части, както например в броя на зърното.

Всяка диня има четен брой ивици на кората си. Всеки портокал има четен номер парченца. Всеки кочан царевица има четен брой редове. Всяко стъбло пшеница има четен номер зърна. Всеки грозд банани в най-ниския си ред има четен номер банани и всеки ред намалява с по един, така че един ред има четен брой, а следващия ред - нечетен брой банани.

Морските вълни се разбиват в брега 26 пъти в минута при всяко време.

Всичките зърна са поместени в четен брой шушулки и Господ ги е определил да се размножават тридесеткратно, шестдесеткратно и стократно - всички те са четни цифри.

Бог е определил цветята да цъфтят в определено специфично време през деня, така че дори Линей, великият ботаник, веднъж е казал, че ако е имал оранжерия с точния вид почва, влага и температура, би могъл да каже колко е часът през деня и нощта според тези цветя, които се отварят и тези, които се затварят.

По такъв начин Бог в Своята великолепна благодат подрежда живота, поверен на Неговите грижи по начин, който ще изпълни Неговите цели и планове и ще бъде благоуханен с Неговото присъствие.

Само Бого-планираният живот е успешен. Само животът, предаден на Божиите грижи е сигурен.

Няма коментари: