петък, 13 март 2009 г.

Ангелите и ангелът Господен

Съд 2:1: Ангел Господен дойде от Галгал в Бохим и каза:" Изведох ви от Египет и ви доведох в земята, за която се бях клел на бащите ви: няма да наруша Завета Си с вас до века."

В Библията често се споменават ангели. Тази статия обобщава библейското учение за ангелите.

АНГЕЛИ. Думата"ангел"(евр.малак; гр.ангелос) означава"вестител". Ангелите са Божии небесни вестители или служители на Бога(Евр 1:13-14), създадени от Него преди сътворяването на земята(Йов 38:4-7; Пс 148:2,5; Кол 1:16).

1) В Библията се говори за добри и лоши ангели, но се набляга, че първоначално всички те са създадени добри и святи(Бит 1:31). Тъй като имат право на избор, множество ангели се присъединяват към бунта на Сатана(Йез 28:12-17; 2Пет 2:4; Юда 1:6, Откр 12:9; Мат 4:10), отстъпват от началната си позиция на благодат като Божии слуги и поради това губят небесната си роля. Без съмнение бесовете в НЗ трябва да се отъждествяват с тези паднали ангели(Мат 25:41; Юда 1:6).

2) В Библията се споменават огромно множество добри ангели(3Ц 22:19; Пс 68:17; 148:2; Дан 7:9-10; Откр 5:11), въпреки че са дадени имената само на двама от тях: Михаил(Дан 12:1; Юда 1:9; Откр 12:7) и Гавриил(Дан 9:21; Лука 1:19,26). Очевидно при тях има йерархия: Михаил е наречен архангел(буквално"най-висш ангел"-Юда 1:9; 1Сол 4:16). Съществуват серафими(Ис 6:2), херувими(Йез 10:1-3), ангели с власт и господство(Еф 3:10; Кол 1:16) и безброй ангелски служебни духове(Евр 1:13-14; Откр 5:11).

3) Като духовни същества добрите ангели хвалят Бога(Евр 1:6; Откр 5:1; 7:11), изпълняват Неговата воля(Числ 22:22; Пс 103:20), гледат лицето Му(Мат 18:10), подчинени са на Христос(1Пет 3:22), по-висши са от хората(Евр 2:6-7) и населяват небето(Марк 13:32; Гал 1:8). Те не се женят(Мат 22:30), никога няма да умрат(Лука 20:34-36) и не трябва да им се покланяме(Кол 2:18; Откр 19:9-10). Могат да се появяват в човешки облик(обикновено като млади мъже, без крила, ср. Бит 18:2,16;19:1; Евр 13:2).

4) По Божия заповед ангелите вършят многобройни действия на земята. Те играят изключителна роля, когато Бог разкрива Своя Закон на Моисей(ДА 7:38; ср. Гал 3:19; Евр 2:2). Задълженията им най-вече са свързани с тяхното участие в Христовата изкупителна мисия(виж Мат 1:20-24;2:13;28:2; Лука 1-2 гл.; ДА 1:10; Откр 14:6-7). Те се радват на всеки грешник, който се покайва(Лука 15:10), служат на вярващите(Дан 3:25;6:22; Мат 18:10; Евр 1 14), следят живота на християнската общност(1Кор 11:10; Еф 3:10; 1Тим 5:21), известяват послания от Бога(Зах 1:14-17; ДА 10;1:8;27:23-24), носят отговори на молитви(Дан 9:21-23; ДА 10:4), понякога помагат при тълкуване на пророчески сънища или видения(Дан 7:15-16), укрепват Божиите избрани в изпитанията(Мат 4:11; Лука 22:43), защитават светиите, които се боят от Бога и мразят злото(Пс 34:7;91:11; Дан 6:22; ДА 12:7-10), наказват тези, които са врагове на Бога(4Ц 19:35; ДА 12:23; Откр 14:17-16:21), воюват срещу бесовете(Откр 12:7-9) и отнасят спасените на небето(Лука 16:22).

5) В края на времената войната между Михаил и добрите ангели, от една страна, и Сатана с неговата демонична войска, от друга, ще се ожесточи(Откр 12:7-9). Когато Христос се завърне, ангелите ще дойдат с Него(Мат 24:30-31) и ще присъстват при съда на целия човешки род(Лука 12:8-9).

АНГЕЛЪТ ГОСПОДЕН. Особено внимание трябва да отделим на"ангела Господен"(понякога"ангел Божии")- той е единствен и за него се говори както в СЗ, така и в НЗ.

1) За пръв път се явява на Агар в пустинята(Бит 16:7), а после-и на Авраам(Бит 22:11,15), Яков(Бит 31:11-13), Моисей(Изх 3:2), всички израелтяни по време на Изхода(Изх 14:19), по-късно при Бохим(Съд 2:1,4), на Валаам(Числ 22:22-36), Исус Навин(ИН 5:13-15, където"военачалникът на Господното войнство" най-вероятно е ангелът Господен), Гедеон(Съд 6:11), Давид(1Лет 21:16), Илия(4Ц 1:3-4), Даниил(Дан 6:22) и Йосиф(Мат 1:20;2:13).

2) Ангелът Господен изпълнява някои задачи, подобно на другите ангели. Понякога просто носи послание от Господа за Неговия народ(Бит 22:15-18;31:11-13; Мат 1:20). Друг път Бог изпраща Своя ангел да се погрижи за нуждите на вярващите(3Ц 19:5-7), да ги защити от някаква опасност(Изх 14:19;23:20; Дан 6:22) или да унищожи враговете им(Изх 23:23; 4Ц 19:34-35; ср. Из 63:9). Но когато Божият народ се разбунтува и извършва сериозен грях, ангелът Господен може да бъде изпратен, за да го унищожи(2Ц 24:16-17).

3) Много се е разисквало кой точно е ангелът Господен, особено заради начина, по който той често говори на хората. Обърнете внимание: а) В Съд 2:1 ангелът Господен казва:"Изведох ви от Египет и ви доведох в земята, за която се бях клел на бащите ви: няма да наруша Завета Си с вас до века." При сравнение с други библейски пасажи, описващи същото събитие, става ясно, че това са действията на Господа, заветният Бог на израелтяните. Той е Този, Който се заклева на Авраам, Исаак и Яков да даде на потомците им Ханаанската земя(Бит 13:14-17;17:8;26:2-4;28:13). Той се врича, че този Завет ще бъде вечен(Бит 17:7). Той извежда израелтяните от Египет(Изх 20:1-2) и чрез Него влизат в Обещаната земя(ИН 1:1-2). б) При появата на ангела Господен Исус Навин пада на земята и Му се покланя(ИН 5:14). Подобен отклик кара мнозина да смятат, че този ангел е видимото проявление на самия Господ Бог. В противен случай, ангелът би казал на Исус Навин да не Му се покланя(ср. Откр 19:10;22:8-9). в) Това личи още по-категорично от недвусмислените думи, които ангелът Господен казва на Моисей, когато му се явява на горящия храст:"Аз съм Бог на баща ти, Бог Авраамов, Бог Исааков и Бог Яковов"(Изх 3:6; Бит 16:7; Изх 3:2).

4) Тъй като ангелът Господен се отъждествява със самия Господ и тъй като се явява в човешки облик, според някои Той е вечният Христос, второто Лице на Троицата, преди да бъде въплътен и роден от девица.

БИБЛИЯ - Пълноценен живот в Святия Дух

публикувано от Мариана

Няма коментари: