четвъртък, 12 март 2009 г.

Бог ми проговори......


Човекът прошепнал, "Боже говори ми"; и чучулигата пропя.
Но човекът не чу нищо.
Тогава човекът извика на Бога, "Говори ми"; и гръм имаше по цялото небе.
Но човекът не слушаше.
Човекът се огледа наоколо и каза, "Боже нека те видя."
и звездите заблестяха по ярко, Но човекът не забеляза.
Човекът извика силно, "Господи направи чудо."
и живот се роди, но човекът не знаеше.
И така човекът плачеше в отчаяние, "докосни ме Боже и нека да разбера че си тук."
Отгоре Бог достигна човека и го докосна.
Но човекът се отърси от пеперудата на рамото си и замина нататък.

Така, че помни, не пропускай благословение понеже не е изпратено по начина по който желаеш.
Обръщай внимание на благословенията около теб.

Няма коментари: