събота, 14 март 2009 г.

На кого принадлежи сърцето ти?

от Емили Райън

1 Твоята съобразителност
"Тогава, когато Ефтай се връщаше у дома си в Масфа, дъщеря му излезе да го посрещне с тъпанчета и танци."(Съдии 11:34)

Смелостта е да откриеш, че твоята самоличност няма нищо общо с това, коя си ти, а е изцяло свързана с това , кой е Бог.
Смелостта е разбиране, че да чакаш Бога, е активна , а не пасивна задача.
Смелостта не означава да си независима жена, а да си жена , зависима от Христос.

Въпроси за разглеждане
На какво те е научил Бог напоследък за това, кой е Той?
Какво точно очакваш Бог да направи в живота ти?
Как чакаш Бога (как Му служиш) през това време?
По-зависима или по-независима си станала от Бога през последната година?

Защото Ти си създал вътрешностите ми, обвил су ме в утробата на майка ми. Ще Те славя, защото страшно и чудно съм направен. (Псалм 139:13,14)

2 Твоите гени

'' Тя му беше единствена; освен нея Ефтай нямаше нито син, нито дъщеря.'' (Съдии 11:34)

Имаш Баща, Който седи не на пиедестал, а на престол.
Чрез Христос ти си дете на Бога.
Божиите деца получават наследство, което само Божият Син може да им даде – наследството на вечният живот.
Да познаваш Баща си, означава да знаеш обещанията, които Той дава на своите деца.

Въпроси за разглеждане
Какви са взаимоотношенията ти с твоя баща, ако е жив?
Какви са взаимоотношенията ти с твоя небесен Баща?
Кое Божие обещание си приела лично за теб?

Вижте каква любов ни е дал Отец, да се наречем Божии деца; а такива и сме. (Йоан 3:1)

3 Твоята благодат

'' И като я видя, той раздра дрехите си и каза;'' Горко ми, дъще моя! Ти ме съсипа от скръб и съм напълно покрусен; защото дадох обещание на Господ и не мога да се отрека.'' А тя му отговори: '' Татко...'' (Съдии 11:35,36)

Благодат е да дадеш на някого нещо, което не заслужава.
Благодатта не идва естествено, а свръхестествено.
Благодатта на Бога е рогът, през който се изливат всички Негови благословения.
Божията благодат е достатъчна.
Когато проявиш благодат към другите с онова, което им казваш, ти отразяваш благодатта, която Бог е дал на теб.

Въпроси за разглеждане
Как си проявила благодат към някого напоследък?
Кое е последното нещо, което си получила, без в действителност да го заслужаваш?
Как Божията благодат ти е помогнала за издържиш някакво страдание?
Какви думи си изрекла напоследък, които не са били изпълнени с благодат?

Бог за нас направи грешен Онзи, Който не знаеше грях, за да станем ние чрез Него праведни пред Бога. (2 Кор.5:21)

4 Твоето разбиране

'' Понеже си дал обещание на Господ, направи с мен според това, което си изрекъл, тъй като Господ е извършил за теб възмездие над неприятелите ти, амонците. (Съдии 11:36)

Библията е любовно писмо от Божието сърце до твоето.
Ако искаш да познаеш Бога и Неговата воля за твоят живот,трябва да задълбочиш разбирането си за Словото
За израстващият християнин запаметяването на библейски стихове не е възможност, а заповед.
Когато запомняш стихове, мисленето ти се променя според Божието и в съзнанието ти отекват Божиите думи, а не твоите.
Бог ти е дал Библията, за да можеш да Го видиш чрез нея. Това е книга, в която изгубените са намерени, слепите проглеждат, доброто тържествува над злото и всеки получава още един шанс.

Въпроси за разглеждане
Колко често четеш Библията си?
Какво те отклонява да я четеш повече?
Напоследък на какво те е научило Божието Слово?
Кой стих ти е повлиял най-много напоследък?
Кои стихове си научила наизуст през последната година?

В сърцето си упазих Твоето слово, за да не съгрешавампред Теб. (Псалм 119:11)

5 Твоят Бог

''Каза още на баща си:' Само ми позволи едно нещо – пусни ме за два месеца да ида да се изкача на хълмовете заедно с приятелките ми и да оплача девството си.' Ефтай отговори:' Върви.' И я пусна за два месеца. (Съдии 11:37,38)

За да прекараш най-пълноценно времето си ''в планината'', трябва да осъзнаеш, че е важно не да се отделиш от хората, а да бъдеш близо до Бог.
За да видиш истината от върха на планината, не се изисква да си насаме с твоите мисли. Трябва да останеш сама с Божиите мисли.
Въпреки, че Бог е същият вчера, днес и завинаги,той е толкова неизмерим и много странен, че може да ни се явява по нов начин всяка сутрин.
На планината, където е Господ, Той ще промисли.
Бог вижда вечността, докато ние виждаме само днешния ден.

Въпроси за разглеждане
Къде е твоята ''планина'' (мястото,където се срещаш с Бога)?
Колко често ходиш на твоята планина?
За какво хвалиш Бога днес?
Как Бог е промислил за теб?
Какво ти е показал Бог от Неговата перспектива – нещо, което не си могла да видиш от твоята гледна точка?

Изпрати светлината Си и истината Си; те нека ме водят. Да ме заведат на Твоя свят хълм и в обиталищата ти. (Псалм 43:3)

6 Твоите момичета

“И тя отиде по хълмовете с приятелките си.'' (Съдии 11:38)

Приятелство означава да бъдеш '' на един дух '' с друг човек.
Добави към приятелският си кръг жени, които са на същият етап от живота като теб.
Помагай на приятелите си с действия, не само с думи.
Всеки може да ти каже това, което искаш да чуеш, но само истински приятел може да ти каже истината, дори когато тя те наранява
Завистта няма място между приятели.

Въпроси за разглеждане
На какъв етап от живота си в момента?
Имаш ли приятели, които са на същия етап?
С какви действия си помогнала на приятелите си?
Наскоро порицавал ли те е приятел?
Какво имат приятелите ти, което ти нямаш?
Истински щастлива ли си за техният успех?

Приятел обича винаги и е като роден брат във време на нужда.(Притчи 17:17)

7 Твоята скръб

'' И оплака девството си.'' ( Съдии 11:38 )

Сълзите имат място в израстването ти като християнка. Скръбта е позволена. Тъгата е приемлива.
Исус е плакал.
Понякога не скърбиш, а хленчиш.
Щастието се цупи, когато не разбира Божиите пътища. Радостта поставя пълно властието на Бога над Неговите тайни.
Ако искаш скръбта ти да се превърне в радост, спри да се вглеждаш в себе си и се съсредоточи върху Бога.

Въпроси за разглеждане
За какво скърбиш сега?
Изляла ли си сърцето си пред Бога?
Струва ли ти се понякога, че хленчиш заради обстоятелствата, в които се намираш?
Как си спрята да се вглеждаш в себе си и си се съсредоточила върху Бога?

Вечер може да влезе плач да пренощува, а на сутринта иде радост. (Псалом 30:5)

8 Твоята отговорност

'' в края на двата несеца тя се върна при баща си и той постъпи с нея според оброка, който беше направил.'' (Съдии 11:39)

Божиите пътища не могат да бъдат обобщени във хубава ясна формулка. Неговите планове са извънредно творчески, за да бъдат предвидени.
Не е толкова важно как ще преодолееш скръбта си, колкото – изобщо да я преодолееш.
Бог не обещава, че всички неща в живота ни ще са добри. Той просто обещава да използва тези неща за добро.
Можеш да намериш смисъл в сълзите си, като знаеш, че ще си способна да бъдеш благословение за някой друг, който преживява подобна ситуация.

Въпроси за разглеждане
Как Бог напоследък те изненадва с благословенията си?
Посочи някои лоши неща, които Бог е използвал за добро в живота ти?
Още ли скърбиш, или си обърнала скръбта си в действие?
Как утеши някой друг през последната година?

Защото Моите помисли не са като вашите помисли, нито вашите пътища – като Моите пътища – казва Господ. – Понеже както небето е е по-високо от земята, така и Моите пътища са по-високи от вашите пътища и Моите помоисли – от вашите помисли.

9 Твоята невинност

'' А тя не беше имала мъж.'' ( Съдии 11:39)

Когато става въпрос за секс, Сатана има цял арсенал от оръжия, които може да използва срещу теб.
Невинността не е просто липса на полови сношения, а присъствие на чистота.
Невинността започва от ума ти.

Въпроси за разглеждане
Как си била изкушавана със сексуални грехове?
Има ли определен човек или ситуация, които те изкушават повече от други?
Какво би казал Бог за мислите ти?
Как се стремиш към чистота в нещата, които гледаш, правиш и казваш?

Но както е сват Този, Който ви е призовал, така бъдете свети и вие в цялото си поведение; защото е писано: '' Бъдете святи, понеже Аз съм свят''. ( 1 Петр. 1:15 )

10 Твоето водачество

'' И стана обичай в израил израилевите дъщери да ходят всяка година за четири дни, за да оплакват дъщерята на галаадеца Ефтай. ( Съдии 11:39,40)

Лесно е да отбягваш да ръководиш други, когато преживяваш трудности.
Бог не иска нищо от теб – нито служението ти, нито парите, нито талантите, нито каквото и да било друго – докато не получи първо самата теб.
Бог иска да те използва сега и очаква да Му кажеш: '' Ето ме.''
Духовните дарби не са предназначени да ограничават начините и въможностите да служиш на Бога.
Бог може да те използва въпреки това, което си.

Въпроси за разглеждане
Пронадлежи ли сърцето ти на Бог?
Готова ли си Той да те използва?
Какво те спира да служиш в твоята църква?
Кое ти звучи най страшно в момента – Бог да те използва или да не те използва?
Какво Бог те призовава да направиш за Него?

И каквото и да вършите, със слово или дело, вършете всичко в имато на Господ Исус, като благодарите чрез Него на Бог Отец. (Кол 3:17)

Няма коментари: