събота, 6 март 2010 г.

Как да се върнеш към първата си любов?

Всеки истински християнин знае, че любовта на Бог е съвършена. Ние не можем да се съмняваме в това - Писанието го казва, а жертвата на Исус го доказва (Йоан 3:16).

Как стои обаче въпросът с НАШАТА любов към Бога? Дали тя е пълна? Има ли нещо, което може да се случи с нея по пътя ни към Небето? В Откр. 2:4,5 Исус говори към една от църквите си:

?Но имам това против тебе, че си оставил първата си любов. И тъй, спомни си от къде си изпаднал, и покай се, и действай според първите си дела; и ако не, ще дойда при тебе [скоро], и ще дигна светилника ти от мястото му ако се не покаеш.?

Истината е, че в очите на Бога няма втора любов! Любов, която е различна от тази описана в 1 Коринтяни 13 вече не е истинска любов, а неин фалшив заместител. Само Бог може да ни направи да обичаме истински!

ОСТАВИЛ СИ ПЪРВАТА СИ ЛЮБОВ? КАКВО ЗНАЧИ ТОВА?

Грехът в Едемската градина отдели човека от Бог. Искаме или не, ние сме наследили един свят, които е морално разрушен. Думи като любов, посвещение, вярност са загубили своето истинско значение. В една такава среда е трудно да пазиш взаимоотношенията си с Бог и ближния винаги чисти. Трябва да се бориш за това. Ако не го правиш света ще успее да наложи стандартите си върху християнския ти живот. Това е вече наистина проблем!

Срещал съм братя и сестри, които казват: Аз вярвам в Бог, но Той не прави нищо в моя живот. Сега има друго, което ме интересува повече. И това е една от най-големите лъжи, които дявола е успял да им пробута.

"...Той беше от край човекоубиец и не устоя в истината, защото в него няма истина. Когато изговаря лъжа, от своите си говори, защото е лъжец, и на лъжата баща."

Йоан 8:44

Ако имаш на първо място в живота си семейството, служението или своите егоистични планове, първата ти любов към Бога си е отишла. Време е да се върнеш към нея и да поставиш Царя там където му е мястото - на трона в сърцето ти.

РЕШЕНИЕТО

?Но ако някой пази словото му, неговата любов към Бога е наистина съвършена. По това знаем, че сме в Него.?

1 Йоан 2:5

Бог ти дава възможност. Върни се към първата си любов, като пазиш словото на Бог работещо в живота ти!

Тъй като любовта между Исус и Цъквата се сравнява с любов между мъж и жена, искам да изброя поне седем неща, които влюбения прави за да изрази своята любов. Те се отнасят и до християнина.

  1. Слуша любимия / Чете Словото на Бога и го приема
  2. Говори на любимия / Моли се
  3. Ухажва любимия / Хвали Бога и му се покланя
  4. Съобразява се с любимия / Покорява се на Бог
  5. Обещава и изпълнява / Посвещава живота си на Бог
  6. Уважава приятелите и близките на любимия си / Общува с братя и сестри и изгражда добри взаимоотношения
  7. Ходи там където е любимия / Посещава местна църква

?Но знаем, че всичко съдейства за добро на тия, които любят Бога, които са призвани според неговото намерение.?

Римляни 8:28

МОЛИТВА

Скъпи Исусе, твоята Църква те обича. Аз съм част от нея и съм решил да дам живота си на теб. Ако любовта ми към теб не е достатъчна, моля те промени ме! Аз искам да те обичам истински. Направи любовта ми към теб съвършена, за да ти служа с посвещение и вярност. Върни ме към първата любов и ми помогни да ходя в нея с мъдростта, която си ми дал сега! Научи ме да показвам любовта си към твоето тяло - Църквата. Благодаря ти за това, че ме обикна толкова и даде живота си за мен. Сега аз желая да дам напълно живота си на теб! Амин.


Източник: интернет

Няма коментари: