събота, 6 март 2010 г.

Седем ценни урока за ефективно служение

Разбира се, има много главни уроци, които човек научава за повече от половин век живот, като служител на Евангелието. Но нека да го кажа с няколко думи.

1. Взаимоотношение с Бога

Ние сме създания на навика. Всички знаем, че има добри и лоши навици. Преди много време аз развих добрите навици на ежедневна молитва и четене на Библията. Направих шокиращо откритие, докато бях включен в работата на изпълнителния съвет, както тук, така и в Нова Зеландия, че много служители рядко четат Библиите си посветено и дори не се молят всеки ден.

2. Помазанието

До ден днешен аз съм напълно зависим от Бога за Неговото помазание, не само, за да проповядвам и да поучавам Неговото Слово, но и за да живея християнския живот. Смиряващо, но и удовлетворяващо е да чуеш нечии деца да засвидетелстват: ?Татко живееше вкъщи това, което проповядваше от амвона.? Нека ви кажа веднага, че аз трябваше да се справя много по-добре. Исус каза: ?Без мен нищо не можете да направите.?

3. Любов към хората

Преди години научих, че ако искам да съм успешен служител в Божиите очи, трябва да открия как да обичам хората. Дори как да обичам враговете си! Погледнете отново живота на Исус и Неговите апостоли. Прекаравайте по-ценно време с хората. Какви необходими неща могат да се отложат, за да стане това?

4. Семейство

Бог гледа много сериозно на семейството. Това е изключително важно за мен и би трябвало да бъде за всеки християнски водач. Хейзел и аз имаме пет деца, петнадесет внуци и пет правнуци. Не мога да изразя колко важни са те за нас. Аз се моля лично за тях всеки ден. Никога не подценявайте важността на семейството.

5. Наставляване

Колко по-велика ще бъде църквата на Исус Христос, ако всички пастори и водачи сериозно приемеха предизвикателството да наставляват други. Като водач аз се чувствам задължен към Бога и хората, на които служа, да търся водачески потенциал и да правя всичко по силите си, за да ги наставлявам и на свой ред да ги обучавам да бъдат наставници на други.

6. Поверителност

Рано в моето служение научих важността да мога да контролирам езика си. Мъдрите и велики водачи имат няколко определени отличителни белези и характеристики. Поверителността е една от тях: да знаеш кога да не говориш. ?Устата на безумния са погибел за него и устните му са примка за душата му.? (Притчи 18:7)

7. Никога застрашен от успеха на другите

Бог ни учи, че трябва да се радваме с тези, които се радват. Да бъдеш застрашен от успеха на другите е голяма слабост. Това е проблем на отношението на душата ти. Ако страдате от това, изповядайте го пред Бога и направете положителни стъпки, за да промените своя ум. Както казва Римляни 12:2 : ??преобразявайте се чрез обновяването на ума си.?


Източник: интернет

Няма коментари: