четвъртък, 4 март 2010 г.

Без съвпадения


Уенди Биъри, 23.11.2009

Без съвпадения" align="right" border="0" vspace="10" hspace="10">

Изумявали ли сте се от това, как Господ подрежда живота ни? Понякога нещата просто се получават, а ние оставаме без думи от крайния резултат. Струва ми се обаче, че във вечността ще бъдем още по-впечатлени, когато видим голямата картина. Как нещата, за които сме си мислили, че са незначителни случки, всъщност са се оказвали незаменими парчета от пъзела на Божия план.

В живота ни няма съвпадения. Това, което правим, въздейства на останалите хора в по-голяма или по-малка степен. Местата, на които сме, това, което правим, и начинът, по който го правим, както и нашите реакции на житейските ситуации променят историята, съдбата и вечността.
Иска ми се да разгледаме живота на една млада жена, която се оказва на правилното място, в правилния момент и с правилното отношение. Именно това я отвежда до мястото на благословение и пълнота.

Това е историята на Исаак, сина на Авраам. Дошло и неговото време да се ожени. Авраам искал за сина си жена, която да е от неговия народ. Той изпратил своя слуга да намери такова момиче. Слугата потърсил помощта на Бога за избора. Той решил, че ще избере момичето, което ще напои него и камилите му. Ревека дошла до кладенеца в точния момент. В мига, в който тя любезно предложила да напои него и животните му, той вече знаел, че е намерил жената за Исаак.

Нейното семейство предложило гостоприемството си на Авраамовия слуга, а той я дарил с подаръци. Родителите дали съгласието си тя да се омъжи за Исаак. Въпреки че им се искало да я задържат до себе си по-дълго, когато тя се съгласила да тръгне за дома на своя бъдещ съпруг, те я пуснали.

Ревека била отведена при Исаак, те се оженили и той я обикнал силно. Много може да се разказва за живота на Ревека, но нека се спрем на обстоятелствата досега.

Когато срещнала слугата на Авраам, Ревека била на кладенеца за вода. Като знам колко много вода използва моето домакинство, не бих могла да си представя да нося на ръка дори една малка част от необходимото количество. Веднага си спомних за водния режим през 1994 г.
Явно нейното отношение е било достатъчно добро, за да се престраши слугата да поиска вода от нея, а тя пък била достатъчно милостива, като предложила вода и за камилите. Камилите са животни, които консумират много вода.

Ревека била трудолюбива и гостоприемна. Дали си е представяла, че тези нейни действия ще я заведат до младоженец, който ще я обича толкова много? Не зная.

Но определено зная, че мястото, на което е била, това, което е направила, и начинът, по който го е направила, променили съдбата й.

Семейството на Ревека е имало щедро сърце, което било предадено и на нея. Тя с удоволствие предложила храна и подслон за слугата. Мисля си колко щедри сме ние, когато видим нечия нужда? Осъзнавам, че не е възможно да посрещнем всяка нужда около нас. Но все пак, какви сме ние в повечето случаи? Щедри или безразлични сме към молбите, с които се сблъскваме?
Без съмнение семейството на Ревека било впечатлено от подаръците, които тя получила. Без съмнение в този момент се случило нещо важно. Те познавали Бога и усещали, че именно Той стои зад всичко това. Ревека била отгледана в дом на вяра и именно тази вяра й помогнала да стъпи в неизвестното.

По-късно ще видим, че и Ревека не е съвършена жена. Тя обаче притежавала някои наистина възхитителни черти, които я поставили на място на благословения. Тя била готова да върши както малките всекидневни неща от живота, така и да премине по-напред. Милостива, щедра и гостоприемна, Ревека вярвала, че Бог я води, затова била готова да напусне дома, семейството и родината си и да замине за една чужда страна, за да се омъжи за някого, когото дори не познавала. Дали е имала и най-бегла представа, че срещата на кладенеца ще промени живота й?

Не зная с какво се занимаваш в живота си. Някои от нещата, които вършиш, може да ти се струват незначителни. Вярвам обаче, че ако имаме отношението, което тя имаше, ще бъдем възнаградени.

Мога ли да се моля за милостиво сърце и сила да правя повече от това, което се изисква от мен? Може ли семейството и работодателят ми да кажат за мен, че съм милостив и добър човек? Практикувам ли гостоприемство в дома и в сърцето си, дори и по най-простичките начини?

Вярвам, че ако живеем живота си по този начин, в него няма да има никакви съвпадения. Тогава ще гледаме как Бог подрежда всичко и благославя стъпките ни. Може и да не получим наградата си в този живот, но Библията ни обещава, че ще бъдем заведени при Младоженеца, Който ни обича без съмнение.

Източник: http://www.evangelskivestnik.net/statia.php?mysid=887

Няма коментари: