събота, 20 март 2010 г.

Ново начало


Настъпва време, в което живота започва отново – времето на пролетта. Виждаме цъфнало дръвче – в клоните му пеят птички; по полянките растат първите цветя – кукуряк, минзухар и теменуга; времето се затопля. Слънцето гали нежно и всички излизат, за да му се порадват.

Пролетта е времето на новото начало. През зимата всичко се е подготвяло за раждането на новият живот – малкото семенце умира, за да даде новият плод. Така направи и Бог – Той изпрати Сина Си за да постави един нов завет с децата си. Исус умря на кръста и от тогава всички имаме право на ново начало, стига да повярваме, че Той е умрял и възкръснал за нас.

Ето Бог прави нещо ново! Сутрин – никога не се е случвало да направи един и същ изгрев. Никога не се е случвало деня да мине по еднакъв начин. Нито една вечер не прилича на предишната. Той използва различни начини, за да покаже любовта Си.

Твърде често сме заети със самите себе си, че не забелязваме Бог. Като християни – Исус трябва да е центъра на живота ни – ни се случва да изместим центъра си, когато ни налегнат грижи и проблеми; забравяме, че Бог може да се погрижи, стига да се помолим.

Нека оставим Исус да работи в живота ни и да направи нови, и нови неща. Нека се отпуснем в Неговите ръце и да се оставим нежно да ни променя и тогава ще виждаме милостите Му всеки ден и благодарността ще е винаги на устните ни. И нека всеки път когато видим дори едно цъфнало цветче, да си спомняме за Бог и това, какво е направил Той за нас!


 

Деси Димова

Няма коментари: