четвъртък, 4 март 2010 г.

КОМПРОМИС - път към неуспех


-= Кийт Де Майо =-

Исус каза: "Вие сте солта на земята, но ако самата сол обезсолее с какво ще се поправи? Тя вече за нищо не става освен да бъде изхвърлена и стъпкана от хората" (Матей 5:13). Когато ние спрем да оказваме влияние на този свят, тогава той започва да влияе на нас и ние като християни ставаме негодни за Божиите цели. Основният начин , по който губим солеността си (годността си) е чрез компромис. Думата "компромис" не е използвана в Библията, защото Бог никога не е имал предвид компромиса като изход за Своите хора. Защо? Речникът определя "компромиса" като някакъв среден път. Ние сме призовани да излезем от тъмнината в царството на светлината - среден път между двете няма (Колосяни 1:13)

Християните от ранната църква не са правили никакъв компромис с вярата си. Поклонението на императора е било част от ежедневния живот в Римската империя. От времето на Исус в продължение на цели три века, безброй християни са били убивани, защото не са правили копромис да кадят тамян и да изповядват "Цезар като Господ".

Занаятчиите, като шивачи, зидари и други такива са страдали, защото са отказвали да изобразяват окултни символи в своите изделия. Центърът на римското изкуство е бил фалическият култ (порнография), но в изкуството на ранните християни няма и следа от такова влияние.

От друга страна, съвременното общество има пълен речников състав за изразяване на изкуството на компромиса. Нека да разгледаме някои примери. В света на медицината терминът "аборт" се използва вместо Библейската концепция "убийство на неродени бебета". Художниците наричат порнографските картини "голи тела". Прелюбодействата във филми и романи се наричат "романтични". Пеенето на митологически божества е поклонение на Сатана в Африка, но в операта е оправдано като "класическа музика". В администрацията лъжата за подправяне на подписи и подправянето на фактури се нарича "аз ще се оправя". Всички тези неща са начини, по които ние правим компромиси с Божиите стандарти заради стандартите на света. Вместо победители ставаме победени!

Често пъти се страхуваме да поемем отговорност, поради страха "какво ще си помислят другите" или "какво ще ми направят"? Ние си мислим: "Ако се подчиня на Бога, мога да си загубя работата или дори да си проваля кариерата"! Имам насърчителни думи за теб! Исус каза: "Който загуби живота си заради Мене, ще го намери" (Матей 16:25). Няма от какво да се страхуваме, когато се покоряваме на Бога. Щом Той е откъм теб, кой може да е срещу теб?

Един прекрасен пример за това откриваме в книгата на Данаил. Когато бил още съвсем млад, Данаил бил взет от родината му, Израел, и отведен във Вавилон - империя на окултизъм и грях. Много пъти младежът Данаил бил изправян пред решението - да се покори на Бога или човек. Всеки път, когато Данаил избирал да се покори на Бога, той бил повишаван, но не винаги това ставало веднага. На няколко пъти той почти загубвал живота си за това, че избирал Бога (Данаил 6:16-23). Ключът към успеха на Данаил бе безкомпромисното подчинение на неговия Бог и на Божия стандарт на живот. Резултатът? Данаил бе сол в обществото на Вавилон и повлия върху живота на много хора, включително и на царя (Данаил 6:25-28).

Бог те обича и иска да те използва в тези последни дни. Когато нещата около теб стават все по-мрачни и по-покварени, приеми предизвикателството - бъди солта на земята! Откажи се от компромиса от сега нататък. Въведи Бог във всекидневния си живот - в работата, в училището си. Не реагирай остро, когато другите се стремят да ти наложат техните стандарти. Просто се научи да казваш "НЕ" с любов. Няма нужда да се защитаваш. Божието Слово няма нужда от защита. Той ще те повиши в подходящото за това време, само бъди верен и не прави компромиси.

Няма коментари: