понеделник, 8 март 2010 г.

Скъпоценната жена


Притчи 31:10:31
Кой може да намери добродетелна жена? Защото е много по-скъпа от скъпоценни камъни.
Сърцето на мъжа й се уповава на нея и той няма да бъде лишен от изобилие.
Тя му прави добро, а не зло през всичките дни на живота си.
Търси вълна и лен и работи с ръцете си с желание.
Тя е като търговските кораби — донася храната си отдалеч.
И става, докато е още нощ, и дава храна на дома си и определената работа на слугините си.
Оглежда нива и я купува, и от плода на ръцете си сади лозе.
Опасва кръста си със сила и укрепва ръцете си,
вижда, че добивът й е добър. Светилникът й не угасва и през нощта,
протяга ръцете си към вретеното и пръстите й държат хурката.
Разтваря ръката си за сиромасите и протяга ръцете си към немотните.
Не се бои от снега за дома си, защото всичките й домашни са облечени с топли дрехи.
Прави си завивки и облеклото й е висон и пурпур.
Мъжът й е познат в портите, когато седи между местните старейшини.
Прави тъкани и ги продава и доставя пояси на търговеца.
Сила и достолепие са облеклото й и тя се усмихва на идния ден.
Отваря устата си с мъдрост и кротка поука е на езика й.
Наглежда домакинството в дома си и хляб на леност не яде.
Синовете й стават и я благославят, мъжът й я хвали и казва:
Много дъщери са се държали достойно, но ти надмина всички!
Красотата е измамна и хубостта е суета, но жена, която се бои от ГОСПОДА, тя ще бъде похвалена.
Дайте й от плода на ръцете й и делата й нека я хвалят в портите!

Няма коментари: