четвъртък, 4 март 2010 г.

КАКВО Е ЛЮБОВ?

 1. Ключови стихове
  1 Кор. 13:1-13; 1 Ин. 4:7-21 1 Ин. 3:1-24; 1 Пет. 4:8 Мт. 22:36-40; Еф. 3:17-19 Рим. 13:8-10
 2. Какво е любов?
  "Любовта дълго търпи и в милостива; любовта не завижда .любовта не се превъзнася, не се гордее, не безобразничи, не търси своето, не се раздразня, не държи сметка за зло, не се радва на неправдата, а се радва заедно с истината, всичко премълчава, на всичко хваща вяра, на всичко се надява, всичко търпи. Любовта никого не отпада." (1 Кор. 13:4-8)
  Най-често използваната дума е Новия Завет за любов е 'агапе'. Това е характерна дума за християнството, защото изразява идея, малко познавана преди възникването на християнството. Това е дума, означаваща любов, която е жертвоготовна, безусловна и алтруистична. Бог ни показа, какво означава тази дума, като изпрати Своя Син Исус в света да страда и да умря за нас, които сме изцяло недостойни.
  "От това познаваме любовта, че Той даде живота Си за нас Така и ние сме длъжни да дадем живота си за братята." (1 Ин 3:16)
  "Но Бог препоръчва Своята към нас любов в това, че когато още бяхме грешници, Христос умря за нас." (Рим. 5:8)
  "В това се състои любовта. че ние не сме възлюбили Бога, но Той въз люби нас и прати Сина Си." (1 И н. 4:10)
  (Вижте също Еф. 2.4-5, Ин. 3:16)
  По-нататък Бог ни помага да Го обичаме. "Агапе” изразява дълбока и постоянна любов и интерес на съвършено същество към напълно недостойни обекти, произвеждайки и подпомагайки почтена любов в тях спрямо Дарителя, и реална любов спрямо онези, конто споделят същото, и желание да помогнат на другите да намерят Дарителя" (А.Е. Вайн, Обяснителен речник). С други думи, Бог ни обича дълбоко, независимо от нашите чувства. Той също ни помага да Го обичаме в замяна, да обичаме другите християни и да обичаме хората в света, за да ги доведем при Него. Да обичаме Бога по този начин означава да живеем, за да Го удовлетворяваме кат о поставим Него и Неговите желания на първо място в живота си. Истински да обичаме Бога с цялото си същество е най-голямата от всички заповеди (Мт. 22:36-40; Вт. 6:4-7).
 3. Как трябва да изявяваме любовта си към Бога?
  1. Трябва да бъдем благодарим за това, което е Бог. Бог Отец е Бог на любовта, прощението, милостта, верността, справедливостта и т.н.
  2. Ние можем да благодарим и да се радваме на всичко, което Бог е направил за нас. Той извърши могъщи дела за нас, конто Той не трябваше да прави. особено изпращайки Своя Син и разкривайки Го пред нас. Той е направил път за нас, за да станем част от Неговото Царство и в действителност да станем Негови деца (1 Ин. 3:1).
  3. Трябва да желаем да познаваме Бога по-добре, особено като четем и разсъждаваме върху Неговото Слово и общуваме с Него в молитва.
  4. Можем да живеем живот, угоден на Бога. Това действително се изявява когато ние:
  - Правим значимо за нас това, което е значимо за Него (т.е. да растем подобни на Исуса, да показваме любов един към друг и помагайки си да се изпълни заръката на Исус да правим ученици за Него сред всички народи).
  - Да живеем живот, който е угоден на Бога, не на нас или на света (1 Ин. 2:15-17).
  - С желание да вземем Божието бреме за света, особено в молитва (Мт. 6:9-10).
  - С желание да се жертваме за Бога и дори ако трябва да се откажем от всичко, щом Той ни моли (Мк. 12:44).
  5. Трябва да се покорим на Божието Слово и на Неговите заповеди (Ин. 14:15; М г. 7:21-23; 1 Ин. 5:2-3).
  6. Можем да казваме на Бога, че Го обичаме, когато се молим, говорим, славим и пеем.
  7. Можем да показваме любовта си, като изцяло се посветим на Бога и на всичко, на което Той държи (Ин. 21:15-17).
  8. Ние трябва да обичаме братята и сестрите си, дори и враговете си. Любовта агапе търси най-доброто за другите.
  "Hue знаем, че сме преминали от смърт в живот, защото лю­бим братята. Който не люби, остава в смърт." (1 Ин. 3:14)
  "Ако някой, който има световните блага, вижда брата си в нужда, а заключи сърцето си за него, как ще пребъдва в него любовта към Бога?"( 1 Ин. 3:17-18)
  "Обичайте неприятелите си, и молете се за тия, който ей го­нят." (Мт. 5:44)
  (Вижте също Ин. 13:34-35; Рим. 12:9-10; Гал. 5:14; 1 Пет. 4:8) г)
 4. Любовта е важна
  Любовта е най-важното качество в Божието Царство. Знаейки всичко, премествайки планини, давайки всичко на бедните, дори да умрем за нашата вяра, не означава нищо, ако нямаме любов (1 Кор. 13:1-3). Знанието и дарбите на Духа са важни, но на края всичко ще бъде разкрито и тези неща няма да са от голямо значение. Затова, ако основем целия си живот и служение на тези неща, ще завършим с нищо, защото тези неща ще от- минат и ще се загубят. Те ще бъдат като детските играчки, конто са забавление и са необходими, когато сме деца, но не ни трябват, когато сме възрастни. Ние трябва да растем в по-важни, продуктивни и плодоносни неща като вярата, надеждата и любовта (най-вече любовта). Любовта е голямото оръжие на християнството, не изцелението или пророчеството. Любовта никога не отпада, всичко друго ще отмине. Дарбите на Духа могат да са средство за изразяване на Божията любов, но толкова често ние се съсредоточаваме на дара и забравяме, защо той е даден. Дарбите са, за да насочат хората към Исус и да покажат на хората любовта на Бога (1 Кор. 13:8-13). Пасажите в Библията за дарбите на Святия Дух са винаги балансирани от пасажи за любовта. Те вървят ръка за ръка, защото сила без любов е опасна. Силата трябва да бъде само начин за изразяване на любовта. Любовта е от значение. Любовта за Бога и другите трябва да бъде мотивираща сила зад всяка наша работа за Бога.
 5. Любовта държи тялото на Христа в едно
  Божията любов е цимента, който държи църквата, която е тялото Христово. Ние трябва да работим над това чрез внимателни дела, насърчение и всеотдайност. Ние трябва да наблюдаваме на само своите действия, но и своите реакции към това, което другите правят или казват. Това е любов, която се изпитва. Спомнете си, че Бог е дълготърпелив към грешките хора. Може би ти считаш своите грешки за не- значителни в сравнение с другите, но другите и Бог може да не ги виждат по същия начин! (Мт.7:1-5)
  Къде щяхме да бъдем без опрощаващ Бог? (Евр. 9:27-28) Простителен дух е това, което трябва да имаш в сърцето си, дори
  преди човекът, който ти е съгрешил да ти каже, че съжалява. Никой не е съвършен, отделен от Исуса. Всички се проваляме, особено в областта на взаимоотношенията. Търси доброто g хората, а не техните грешки: имай търпение към онези, конто са слаби (] Тим. 1:15-17). Когато общението между вярващите се разруши, ти си отговорен да действаш, дори ако другият човек е изцяло виновен. Бог иска тези хора възстановени в правилно общение с Него, затова прости им и ги спечели от- ново (Еф. 4:32). "Понасяйте се един друг" и "имайте простителен дух" са синонимни концепции (Кол 3:13), но те не са автоматични реакции, които следват нашето израстване като ученици на Исус. Тези действия включват съзнателно упражняване на волята. Ние трябва да направим съзнателен избор да поддържаме единството в тялото на Христа (църквата) независимо от цената за нас.
 6. Тези, които обичат Господа, имат много благословения, включително:
  Бог е верен, държи завета на любовта за хиляди поколения (Вт. 7:9; Из. 20:6).
  Божията любов ще ги следва (Пс. 23:6).
  Бог се грижи за тях (Пс. 145:20).
  Бог ги обича(Пр. 8:17).
  Във всички неща Бог работи за тяхно добро, когато те са призовани и вървят в Неговите цели за техния живот (Рим. 8:28).
  Каквото око не е видяло и ухо не е чуло и на човешко сърце не е дохождало, всичко това е приготвил Бог за тия, които Го любят (1 Кор. 2:9).
  Бог живее в тях (1 Ин. 4:16).
 7. Пет начина по които получаваме Божията любов.
  1. Направо от Бога, което ще рече, че позволяваме на Бог да изяви любовта Си в нашия живот (1 Сол. 3:12; 2 Пет. 1:3).
  2. Като опознаваме Бога в нарастваща мяра. Ние правим това като прекарваме време с Него, молейки се, слушайки и покланяйки се и т.н. (Ин. 17:26; 1 Ин. 4:8).
  3. Като разбираме Божиите заповеди и след това им се подчиняваме (Ин. 14:21). Като поставяме Бога на първо място, другите на второ и себе си на последно, се изгражда рамка, в която Бог работи с любовта Си в нашия живот.
  4. Като предадем живота си на Святия Дух, за да може Той да произвежда плодовете на Духа в нас (Рим. 5:5; Гал. 5:22).
  5. Като направим съзнателен избор и действително заложим на вярата и отстраним всички неща, конто не са това, което Бог иска. Любовта е на наше разположение, можем да я вземем или отхвърлим, да работим за нея или да я пренебрегнем (Кол. 3:12-14; 2 Пет. 1:5-9). Следвайте любовта заедно с ония, конто призовават Господа с чисто сърце (2 Тим. 2:22).
 8. Любовта е целта
  Апостол Павел имаше любовта като цел в своето служение. В 1 Тим. 1:3-7 Павел ни говори, че се нуждаем от три неща, за да изградим Божията любов в живота си. Ако те не са в хармония I волята на Бога, те в действителност блокират Божията любов и така ние сме неспособни да приемем Божията любов по начина, по който Той възнамерява за нас и начина, от който нуждаем. Тези три неща са:
  1. Чисто сърце: нашите сърца трябва да бъдат чисти пред Бога, за да може Той да ни даде Себе Си. За да бъдем из. чистени, трябва да се възползваме от делото на Исус когато проля кръвта Си на кръста. Тази пролята кръв ни прави способни да приемем Божието прощение и очистване, ако просто изповядаме греха си. Ние също трябва да простим на другите, защото Бог иска от нас, на нас, на конто е простено много, да не задържаме недоволство и дългове спрямо другите. Чистотата също говори за съвестта. Ние трябва да бъдем същите и да действаме по същия начин, независимо с кого сме или в каква ситуация сме (1 Пет. 1:22; Мт. 5:8).
  2. Добра съвест: ние трябва да бъдем в мир с нашата съвест, защото, ако тя е обезпокоена, ние ставаме неразположени към себе си и Бога. Ние трябва да имаме чиста съвест, защото това ни прави способни да застанем дръзновено в Божието присъствие отново и свободно да приемем Божията любов в живота си (1 Тим. 1:19; Д.А. 24:16). Когато помолим Бог да ни прости за греха, който е измъчвал нашата съвест, тогава Христовата кръв ще умие нашата съвест и ще я направи чиста отново (Евр. 9:14).
  3. Искрена вяра: ние трябва да живеем чрез вяра. "Без вяра е невъзможно да се угоди на Бога" (Евр. 11:6). Ние сме предназначени да имаме вяра, да стоим във вяра и нашата вяра да надминава всички лимити. За да направим това, не можем да разчитаме просто на нашите човешки ресурси. Ние трябва да стъпим в Бога и да излезем от себе си. Това означава да предадем на Бога управлението. Това е като да дадем на Бога не само управляващото кор­мило, но цялата кола! Тогава Той е свободен да върви, където иска, а ние трябва само да вървим с Него. Тогава Бог може да изгради в нашия живот любовта, която е толкова важна.
 9. въпроси и дискусионни точки
  1. Оценява ли Бог белезите на нашата любов към Него? (Мк. 14:3-9).
  2. Прочете Лк. 10:25-37. Какво трябва да направим, за да наследим вечен живот? Кой е нашият ближен? Как трябва да се отнасяме към нашите ближни?
  3. Прочете 1 Ин. 4:7-21. Кой е източникът на любовта? Как любовта е направена съвършена в нас? Можем ли да разчитаме на любовта, която Бог има за нас. Защо тази любов е съвършена? Има ли страх в любовта и защо? Можем ли да обичаме Бога и да мразим брата си?
  4. Обсъдете начини, чрез които можете да подобрите взаимоотношенията си в църквата и света.
  5. Бог пожертва Сина Си за нас. Какво можем с желание да My дадем и да се откажем заради Него?
  6. Защо Божията любов следва онези, които са негови ученици? (Пс. 23:6).
  7. Защо любовта трябва да бъде наша основна цел?

От "Основи на християнското живеене - Боб Гордън"

Няма коментари: