четвъртък, 4 март 2010 г.

Кои сме ние в Христос

а) Приемаме на нов живот

 • Имаме вечен живот (Ин. 3:16).
 • Бог е излял любовта Си в нашите сърца чрез Святия Дух (Рим. 8:16).
 • Получаваме свидетелството на Духа (Рим. 8:16).
 • Даден ни е ума Христов (1Кор. 2:16).
 • Нашите тела стават храм на Святия Дух (1 Кор. 6:19).
 • Имаме на разположение дарбите на Святия Дух (1 Кор. 12:4-11).
 • Ставаме част от тялото на Христа (1 Кор. 12:27).
 • Имаме Святия Дух като печат за Неговата собственост в нашите сърца (2 Кор. 1:22).
 • Ние сме освободени от проклетията на закона (Гал. 3:13).
 • Ние сме запечатани от Духа (Еф. 1:13-14).
 • Ние сме съживени в Христос (Кол 2:13).
 • Обновени сме от Святия Дух (Тит. 3:5).
 • Новородени сме от Словото на Бога (1 Пет. 1:23).
 • Ние сме простени и умити в Исусовата кръв (1Ин. 1:7-9).
 • Ние сме родени от Бога (1 Ин. 2:29).
б) Влизаме в ново взаимоотношение с Бога

 • Ние ставаме деца на Бога (Ин. 2:29).
 • Познаваме единия истински Бог (ИН. 17:3).
 • Имаме мир с Бога (Ин. 2:29).
 • Ние сме примирени с Бога (Рим. 5:10).
 • Ние сме не само деца, но и синове на Бога (Рим. 8:15).
 • Ставаме сънаследници с Христа (Рим. 8:17).
 • Ние сме Христово притежание (1 Кор. 3:23).
 • Ние сме преобразени в Негово подобие с вечна, увеличаваща се слава, която идва от Господа (2 Кор. 3:18).
 • Ние сме ново създание в Христа (2 Кор. 5:17).
 • Ние сме разпнати с Христа (Гал. 2:20).
 • Ние сме приети от Възлюбения (Еф. 1:6).
 • Ние сме живи с Христа (Еф. 2:25).
 • Ние сме членове на Божието домочадие (еф. 2:19).
 • Можем да се доближим до Бога със свобода и доверие (Еф. 3:12).
 • Можем да сме сигурни, че Оня, Който е започнал добро дело в нас, ще го носи до неговото усъвършенстване (Фил. 1:6).
 • Ние можем да направим всичко в Христа Исуса (Фил. 4:13).
 • Ние сме удостоени с Неговото наследство (Кол. 1:12).
 • Ние принадлежим на Бога (1 Пет. 2:29).
 • Ние участваме в Божието естество (2 Пет. 1:4).

в) Освободени сме от греха

 • Ние сме освободени от робство (Ин. 8:31-36).
 • Ние сме освободени от грях (Рим. 6:18).
 • Ние не сме повече под осъждение (Рим. 8:1).
 • Ние трябва да насочим умовете си към това, което желае Духът (Рим. 8:5-6).
 • Ние сме освободени от последствията на греха (Рим. 10:13).
 • Ние сме направени праведни и святи (1 Кор. 1:30).
 • Ние сме измити, осветени и оправдани (1 Кор. 6:11).
 • Ние сме изкупени (Еф. 1:7).
 • Ние повече не живеем, задоволявайки ненаситните желания на нашето греховно естество (Еф. 2:3).
 • Ние не сме повече предмет на Божия гняв (Еф. 2:3).
 • Ние сме спасени по благодат чрез вяра (Еф. 2:8).
 • Ние сме опростени (Кол. 1:14).
 • Ние сме завършени в Христа (Кол. 2:10).
 • Нашата природа е променена (Кол. 3:9-10).
 • Ние сме изчистени от виновна съвест (Евр. 10:22).
 • Ние сме изцелени (1 Пет. 2:24).
 • ние сме мъртви към греха и живеем за праведност (1 Пет. 2:24).
 • Ние сме изчистени от миналия грях (2 Пет. 1:9).

г) Ние сме отделени от света

 • Ние сме повече от победители чрез Христа Исуса (Рим. 8:37).
 • Ние сме посланици Христови (2 Кор. 5:20).
 • Ние живеем чрез вяра в Божия Син (Гал. 2:20).
 • Ние сме разпнати за света (Гал. 6:14).
 • Ние сме възкресени с Христа и стоим в небесни места (Еф. 2:6).
 • ние сме съграждани с Божиите хора и членове на Божието домочадие (Еф. 2:19).
 • Ние сме избавени от властта на тъмнината и преселени в Божието царство (Кол. 1:13).
 • Дадена ни е надежда за слава (Кол. 1:27).
 • Ние очакваме ново небе и нова земя, дом на праведност (2 Пет. 3:12).
 • Ние победихме света (1 Ин. 5:4-5).

Източник: интернет

Няма коментари: