сряда, 18 август 2010 г.

«Кой днес вярва искрено на словото Ти, Господи?»

Деян. 18:22-28; Иоан. 12:36-47 «Господи! Кой повярва на това, що е чул от нас?» (Ис. 53:1) — тъй се жалва и изумява светият пророк Исая. И в наше време подобава да викнем: «Кой днес вярва искрено на словото Ти, Господи?» Почти всички са се разклатили. Езикът на твърде много люде е все още ням за вярата; но рядко има такива сърца, които не са се отклонили на другаде. Коя е причината? Започна да се чувствува интерес към неверието; разви се потребност от неверието, за да се прикрият интересите на сърцето, несъгласни с вярата. Тук е коренът на злото. Не разумът е противник на вярата, а развратилото се сърце. Тук разумът е виновен единствено в това, че се покорява на сърцето и се захваща да мъдрува не по началата на истината, а по желанията на сърцето. При това силните доводи в полза на истината му се струват нищожни, а всяка дреболия против нея добива размерите на планина. И въобще, в областта на ума се внася смут, ослепяващ ума. Той не вижда, а и не може да види, колкото и да му обясняваш.

Теофан Затворник

Няма коментари: