четвъртък, 12 август 2010 г.

"Господ мой и Бог мой!"

"Господ мой и Бог мой!" — извикал св. апостол Тома. Усещате ли скаква сила се хванал той за Господа и как крепко Го държи? Давещият сене държи тъй здраво дъската, с която се надява да се спаси от смъртта.Ще добавим, че който няма такъв Господ за себе си и такова отношение къмГоспода в себе си, той все още не вярва в Господа както следва.Казваме: "Господ е Спасител", разбирайки, че Той е Спасителят на всички,а Тома говори: "Господ е моят Спасител". Който назовава Господа "мояСпасител",той усеща спасението си, идещо от Него.Усещането пък засобственото спасение е еднакво по своята пределна дълбочина с усета загибелта, от която Спасителят е извлякъл спасения. Чувството за гибел ужизнолюбивия по природа човек, знаещ, че сам себе си не може да спаси,го кара да дири Спасителя. Когато Го намери и усети силата наспасението, излизаща от Него, той се улавя за Него здраво и не ще поискада се отдели от Него дори ако за това го лишат от самия му живот. Такъврод събития в духовния живот на християнина не се осъзнаватединственоот ума, но се преживяват като непосредственареалност. И тогавакакто и вярата, тъйи съчетанието с Христа стават толкова здрави — наживот или смърт. Само такъв човек искрено вика: "Кой ще ме разлъчи отмоя Спасител!"

Теофан Затворник

Няма коментари: